Idioma modern II: Francès Codi:  15.641    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin d'Idioma Modern II abans d'haver superat Idioma Modern I. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Idioma Modern I i Idioma Modern II: el fet de superar Idioma Modern II no comporta superar automàticament Idioma Modern I ni tampoc l' obtenció dels crèdits corresponents.

Es recomana haver superat l'assignatura "Ús i aplicació de les TIC" abans de començar "Idioma Modern II: francès".

L'objectiu general de les assignatures Idioma Modern I i Idioma Modern II és assolir un nivell general de competència de francès equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MERC). Amb Idioma Modern II: Francès (IMII) completeu un itinerari d'aprenentatge que heu iniciat amb Idioma Modern I: Francès (IMI), i que us garantirà un bon nivell de competència en el francès com a llengua estrangera, en el marc del títol al qual aspireu.

Durant aquest  semestre consolidareu els coneixements lingüístics adquirits.

Penseu que com més practiqueu més assolireu la fluïdesa necessària: el material a partir del qual treballareu s'ha concebut expressament per a aquest objectiu i en podeu disposar directament en el web: a l'aula, en línia i descarregant-lo. La formació es distribueix en 5 unitats. Podeu adequar el treball de cada unitat al vostre ritme. Veureu que disposeu de 15 dies com a mínim per a fer cada unitat. Organitzeu-vos en sessions de treball d'1 a 2 hores diàries, durant les quals fareu un conjunt d'activitats, sempre de manera metòdica i progressiva.

Us caldran uns auriculars amb un micròfon i una càmera web per a escoltar els missatges del professor i els dels altres estudiants i per a enregistrar les vostres activitats. També treballarem amb eines com GDrive /Google Docs i Skype.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme en grups. Per tant, els estudiants han de tenir en compte que és important respectar la feina del grup, el calendari precís d'aquestes activitats, i complir amb les contribucions que hi han de fer. També han de ser conscients que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres companys i fer algunes poques activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada (confirmada per una prova de síntesi), cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. 

 La prova de síntesi es farà de forma virtual, en línia.

Amunt

Es tracta d'una matèria obligatòria, que abraça dos semestres consecutius: és fonamental, per tant, que us la prengueu com l'assoliment de tota la vostra trajectòria acadèmica. D'altra banda, en el món i l'època presents, una bona competència en llengües estrangeres és una clau indispensable en gran part de les activitats professionals. La vostra ubicació geogràfica i els nombrosos contactes entre França, els països francòfons, Catalunya i Espanya són testimoni de la importància de l'aprenentatge del francès com a llengua estrangera.

Per a treballar en el món del turisme és del tot indispensable conèixer diverses llengües estrangeres. La presència de l'anglès i del francès en el marc de la titulació representa una garantia de la qualitat de la vostra formació.

Pel que fa al Turisme, trobareu indicacions interessants en aquest enllaç.

Amunt

En aquest enllaç, trobareu indicacions i informacions interessants en relació amb les professions associades al món del Turisme.

 

Amunt

El curs representa la culminació dels estudis de francès en el marc de la vostra titulació. Heu  d'haver assolit uns coneixements equivalents a un nivell B2.1 segons el marc comú de referència de les llengües estrangeres (MECR).

Es recomana que realitzeu la prova de nivell.


Amunt

Important: Recomanem als estudiants que NO es matriculin d'Idioma Modern II abans d'haver superat Idioma Modern I. Per tal de satisfer els requisits associats al seu pla d'estudis, els estudiants de Grau han de cursar Idioma Modern I i Idioma Modern II: el fet de superar Idioma Modern II no comporta superar automàticament Idioma Modern I ni tampoc la obtenció dels crèdits corresponents.

 

Amunt

L'objectiu general del curs és permetre-us aprofundir en els coneixements de la llengua i de la cultura francòfones i d'assolir el nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües europees (MECR) i alhora preparar-vos per a les proves del DELF B1 i B2, si us hi voleu presentar. El DELF és el títol oficial que lliura el Ministeri d'Ensenyament de França. Certifica les competències dels qui coneixen el francès com a llengua estrangera. El DELF es compon de 4 títols independents (A1, A2, B1, B2), que corresponen als quatre nivells del MECR. 

Unité 1

Module 1A - En noir et blanc

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Lire un conte interactif
Connaître les débuts du cinéma
Raconter au passé en distinguant les phases temporelles

Objectifs de civilisation:

Les Frères Lumière et Georges Méliès
Les grandes dates de l'histoire du cinéma
Le chanteur Corneille
Raymond Queneau et Un conte à votre façon
Amélie Nothomb et son roman Stupeur et tremblements

Module 1B - Fais-moi plaisir

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Apprendre à choisir un bon cadeau pour chacun
Découvrir des expressions imagées
Écrire un chapeau, un petit article

Objectifs de civilisation:

Certaines coutumes des Français en matière de cadeaux
La chanteuse Françoise Hardy
L'histoire du chocolat

Unité 2

Module 2A - Projets, rêves ou regrets?

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Distinguer entre un projet, un rêve ou un regret
Formuler différents types d'hypothèses
Connaître le système politique français et la polémique des 35 heures
Découvrir le secret des Stradivarius

Objectifs de civilisation:

Le système politique et administratif français
Antonio Stradivari et le métier des luthiers
Cyrano de Bergerac
L'entreprise Bich
La réforme de la durée hebdomadaire temps de travail

Module 2B - C'est comme ça!

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Commenter des informations précises
Proposer des solutions, des idées
Utiliser des expressions imagées
Développer votre expressivité à l'oral


Objectifs de civilisation:

L'enseignement primaire, secondaire et supérieur en France
Les études on-line
Le film Les Choristes

Unité 3

Module 3A - Raconte-moi ce qu'ils t'ont dit

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Rencontrer des personnages et des auteurs de BD
Rapporter les paroles de quelqu'un
Accepter ou refuser
Exprimer l'antériorité dans le futur
Décrire des objets et des actions
Créer un fictionnaire en collaboration

Objectifs de civilisation:

La BD francophone : Tintin, Astérix et Obélix, Corto Maltese
Paris, capitale de la BD
Le petit Nicolas
L'humoriste Raymond Devos
L'autopartage

Module 3B - Vos désirs sont des ordres

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Évoquer la littérature francophone
Présenter des livres que vous avez lus
Exprimer la simultanéité et l'antériorité
Exprimer les désirs, les ordres, l'inquiétude

Objectifs de civilisation:

Les Exercices de style de Raymond Queneau
Samuel Beckett et sa pièce En attendant Godot
Jean Dutourd et Le Journal intime d'un mort
Les matchs d'impro au théâtre
Alain Mabanckou et Verre cassé
Amélie Nothomb et le Journal d'Hirondelle

Unité 4

Module 4A - Manger et boire en France

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Savoir comment nuancer votre pensée
Travailler votre intonation
Parler de la gastronomie à la française
Reconnaître et apprécier l'humour
Prendre conscience d'un accent étranger ou archaïque
Élaborer des recettes et des menus
Réaliser une interview
Faire un test amusant

Objectifs de civilisation:

La modalisation, l'argumentation
La mise en relief
Le lexique de la gastronomie, du vin et de la cuisine professionnelle en France
Les enjeux de la restauration française d'aujourd'hui
Le langage familier et imagé
Le français d'avant
Deux grands chefs: Paul Bocuse et Stéphanie Le Quellec
Les classifications touristiques
Les sandwiches «à la française»


Module 4B - Comment peut-on être persan?

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Exprimer son opinion et argumenter
Analyser des stéréotypes et leurs conséquences
Découvrir certains clichés linguistiques
Identifier certains accents dans la prononciation du français
S'exercer à parler vite
Revoir les accents graphiques

Objectifs de civilisation:

Le lexique du voyage
Les clichés sur Paris, les pays et les touristes
L'expression de l'objectivité et de la subjectivité
Les connecteurs logiques
Les pronoms possessifs
Les accents graphiques
Gustave Flaubert et son Dictionnaire des idées reçues
Pierre Daninos et Les Carnets du Major Thompson

Unité 5

Module 5A - Tourisme, littérature et cinéma

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Exprimer votre opinion et argumenter
Réfléchir sur le tourisme littéraire et le ciné-tourisme
Décrire des expériences passées
Aborder les représentations du tourisme et du voyage dans la littérature et le cinéma français
Analyser les nouvelles tendances du tourisme culturel et les appliquer
Comprendre le français «parlé» du cinéma
Moduler votre voix

Objectifs de civilisation:

La voix passive, le complément d'agent
Les prépositions après les verbes
L'infinitif passé
Les expressions imagées
Le lexique du cinéma
Les films Les souvenirs, Les Bronzés, Les vacances du Petit Nicolas, Les vacances de Monsieur Hulot, Bienvenue chez les Ch'tis, L'Auberge espagnole
Quelques écrivains français : Molière, Jean Giono, Jules Vernes, George Sand, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Guillaume Apollinaire, Jules Michelet, Marcel Pagnol, Pierre Loti
Étonnants voyageurs, le festival international du livre et du film de Sant-Malo


Module 5B - Tourisme du futur, futur du tourisme

Objectifs linguistiques et communicatifs:

Analyser les tendances dans le secteur touristique
Découvrir des projets de tourisme futuristes
Réfléchir sur le tourisme spatial et le e-tourisme
Imaginer les projets et les infrastructures touristiques dans le futur

Objectifs de civilisation:

Les contenus grammaticaux des neuf premiers modules
Le lexique de la domotique, de l'astronautique et du e-tourisme
Les émoticônes
Le visionnaire Jules Verne et son roman De la Terre à la Lune
Le film 2001, Odyssée de l'espace

 

 

 

 

 

  

 

 

Amunt

D'acord amb els objectius, el curs s'organitza en un total de 5 unitats didàctiques. Per a cada unitat, haureu de fer activitats obligatòries, escrites i orals. Les activitats seran la base principal de la nota que tindreu en l'avaluació contínua. A cada unitat hi ha els elements següents.

Pel que fa a les taules gramaticals, que haureu de consultar en funció del contingut de cada unitat, les podreu trobar a l'enllaç Grammaire.

A cada unitat hi ha els elements següents:

- Activitats de comprensió oral (Écoutez)

- Activitats de comprensió escrita (Lisez)

- Activitats d'expressió oral (Parlez)

- Activitats d'expressió escrita (Écrivez)

- Activitats de lèxic (Vocabulaire)

- Activitats de gramàtica (Grammaire)

- Activitats de fonètica (Parlez)

Són activitats basades en exercicis d'autocorrecció i exercicis que l'estudiant ha de lliurar al professor perquè els corregeixi i avaluï. També hi ha activitats que s'han de fer a l'aula, a l'espai de Discussions, de Tandem, o de GDrive, entre d'altres espais.

A cada unitat hi ha enllaços a la pàgina dels recursos que porten al lèxic específic del contingut (Glossari) i a un diccionari en línia amb enllaç extern (Diccionari).

Unité 1

Module 1A - En noir et blanc

Nous allons raconter au passé un fait-divers filmé par un cinéaste célèbre, que nous allons présenter

Contenus:

 • Le passé composé, l'imparfait et le plus-que-parfait
 • Les accents sur la lettre E
 • La concordance des temps au passé
 • La révision des pronoms relatifs simples (quiquedont)
 • Le lexique du cinéma

Module 1B - Fais-moi plaisir!

Nous allons écrire la nouvelle la plus merveilleuse de tous les journaux du monde.

Contenus:

 • Des notions de journalisme (le chapeau)
 • L'utilisation des pronoms relatifs et démonstratifs
 • Les expressions imagées
 • Les relations logiques
 • Le lexique des cadeaux
 • Le lexique de l'informatique
 • Quelques intonations

Unité 2

Module 2A - Projets, rêves ou regrets?

Nous allons imaginer le possible, et même l'impossible.

Contenus:

 • Le conditionnel présent et passé
 • La formulation des conditions et des hypothèses
 • Les adjectifs et pronoms indéfinis
 • Le lexique de l'organisation du travail

Module 2B - C'est comme ça!

Nous allons commenter un sondage sur les études en France et faire des propositions.

Contenus:

 • Le lexique de l'enseignement et de l'éducation
 • Les expressions imagées
 • Les interjections
 • L'utilisation du présent de l'indicatif et du subjonctif
 • Les prépositions pour et par
 • L'expression de la cause
 • Quelques mots de liaison

Unité 3

Module 3A - Raconte-moi ce qu'ils t'ont dit

Nous allons inventer et raconter des rencontres insolites entre personnages de BD.

Contenus:

 • Le discours direct et indirect au passé
 • Le futur antérieur
 • Les connecteurs de postériorité (dès que, une fois que, aussitôt que)
 • La formation des adverbes

Module 3B - Vos désirs sont des ordres

Nous allons participer à un café littéraire et écrire des textes poétiques.

Contenus:

 • Le gérondif et le participe présent
 • Le subjonctif passé
 • Les expressions imagées avec des noms d'animaux
 • Le lexique de la littérature et des arts du spectacle

Unité 4

Module 4A - Manger et boire en France

Nous exprimons nos idées avec exactitude et nous saisissons l'intention de notre interlocuteur au-delà des mots.

Contenus:

 • La modalisation, l'argumentation
 • La mise en relief
 • Le lexique de la gastronomie, du vin et de la cuisine professionnelle en France
 • Les enjeux de la restauration françaised'aujourd'hui
 • Le langage familier et imagé
 • Le français d'avant. Les sandwiches «à la française»

Module 4B - Comment peut-on être Persan?

Nous exprimons notre opinion et nous argumentons.  

Contenus:

 • Le lexique du voyage
 • Les clichés sur Paris, les pays et les touristes
 • L'expression de l'objectivité et de la subjectivité
 • Les connecteurs logiques
 • Les pronoms possessifs
 • Les accents graphiques
 • Gustave Flaubert et son Dictionnaire des idées reçues
 • Pierre Daninos et Les Carnets du Major Thompson

 Unité 5

Module 5A - Tourisme, littérature et cinéma

Nous élargissons les horizons du tourisme culturel et nous imaginons des circuits littéraires ou de ciné-tourisme

Contenus:

 • La voix passive, le complément d'agent
 • Les prépositions après les verbes
 • L'infinitif passé
 • Les expressions imagées
 • Le lexique du cinéma
 • Les films Les souvenirsLes BronzésLes vacances du Petit NicolasLes vacances de Monsieur HulotBienvenue chez les Ch'tisL'Auberge espagnole
 • Quelques écrivains français : Molière, Jean Giono, Jules Vernes, George Sand, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Guillaume Apollinaire, Jules Michelet, Marcel Pagnol, Pierre Loti
 • Étonnants voyageurs, le festival international du livre et du film de Saint-Malo

Module 5B - Tourisme du futur, futur du tourisme

Nous réfléchissons sur l'avenir du tourisme et nous imaginons des projets de tourisme du futur

Contenus:

 • Les contenus grammaticaux des neuf premiers modules
 • Le lexique de la domotique, de l'astronautique et du e-tourisme
 • Les émoticônes
 • Le visionnaire Jules Verne et son roman De la Terre à la Lune
 • Le film 2001, Odyssée de l'espace

 

Amunt

Module Phonétique Web
Grammaire Web
Exercices de phonétique Web
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Francès a la UOC. Animació Audiovisual
Francés en la UOC. Animación Audiovisual
Unité 2 Web
Unité 4 Web
Unité 1 Web
Unité 5 Web
Unité 3 Web
Unité 2 (espagnol) Web
Unité 4 de Tourisme (espagnol) Web
Unité 1 (espagnol) Web
Unité 3 (espagnol) Web
Unité 5 de Tourisme (espagnol) Web
Unité 5 de Tourisme Web
Unité 4 de Tourisme Web

Amunt

Atès que el material és en línia, hi podeu accedir sempre que vulgueu. El trobareu a l'aula de l'assignatura, a Ressources.

Un cop acabat el curs, sempre el trobareu disponible a l'espai "Els meus materials".

A més a més, a l'espai de Ressources, trobareu enllaços que us dirigiran a diferents webs on podreu trobar tant informació lingüística com cultural: webs de conjugació verbal, gramàtica, traducció, civilització, diccionaris, etc.

També treballareu en altres espais de l'aula com Discussions, Tandem o GDrive, i fareu servir l'eina de telefonia gratuïta Skype.

IMPORTANT: Caldrà que disposeu d'uns auriculars amb micròfon i d'una càmera web per a poder escoltar els continguts orals i gravar els exercicis orals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt