Neuropsicologia dels trastorns mentals Codi:  M0.278    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es centra en treballar la salut mental i la semiologia psiquiàtrica present en els principals trastorns neurològics. Es treballaran les principals alteracions associades als trastorns psicopatològics més freqüents, els efectes del tractament farmacològic en l'avaluació neuropsicològica, la semiologia psiquiàtrica més freqüent en trastorns neurològics i en la rehabilitació neuropsicològica dirigida a pacients amb trastorns psiquiàtrics.

 

Amunt

Psicopatologia per a neuropsicòlegs és una assignatura obligatòria, de 3 crèdits, programada per a cursar-se a l'inici del programa.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per la relació amb la pràctica clínica de la neuropsicologia. La interrelació entre neuropsicologia i altres camps de la salut mental es constant en la pràctica clínica i, els aspectes que es treballaran en aquesta matèria cal considerar-los bàsics.

Amunt

Per tal d'assolir els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura es recomana tenir coneixements previs de fonaments de psicobiologia, psicofarmacologia i psicopatologia.

Finalment, i trascendint l'àmbit de l'assignatura, es recomana als estudiants coneixements d'anglès per poder estar al dia dels avenços més rellevants en aquest camp.

Amunt

A través del servei de tutoria dels alumnes disposaran de l'assessorament necessari per configurar l'elecció de les assignatures de la seva matrícula de la manera més òptima possible. D'aquesta manera es fomentarà un aprenentatge progressiu i coherent al llarg del Màster de Neuropsicologia.

Amunt

Competència general

CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

Competència bàsica

CB2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències transversals

CT1: Capacitat per gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

CT7: Capacitat per expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, seguretat i fluïdesa.

Competències específiques

CE2: Capacitat per identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicológica, així com de normalitat.

CE3: Capacitat per determinar un pla específic d'exploració neuropsicológica per aconseguir fer un correcte diagnòstic basat en l'evidència.


Resultats d'aprenentatge 

 • Analitzar críticament les dades de el cas clínic i relacionar-los amb els coneixements teòrics
 • Reconèixer els dèficits cognitius dels trastorns afectius
 • Relacionar els dèficits cognitius amb un cas clínic de trastorns afectius Identificar el perfil cognitiu-conductual dels trastorns afectius
 • Justificar el perfil cognitiu-conductual amb els símptomes i signes
 • Entendre documentació de contingut tècnic i científic en la llengua pròpia i estrangera
 • Analitzar i relacionar els coneixements derivats de diferents disciplines a l'hora d'analitzar casos clínics
 • Utilitzar la informació de diferents camps d'actuació per planificar programes d'intervenció neuropsicològica
 • Conèixer i saber aplicar el codi deontològic de la Psicologia a l'hora d'aplicar programes de rehabilitació neuropsicològica
 • Redactar un text complex utilitzant un vocabulari tècnic i un registre formal
 • Identificar les proves específiques per a explorar els dèficits neuropsicològics dels trastorns psicòtics i de la personalitat
 • Detectar la presència de dèficit a través dels resultats de les proves
 • Redactar un informe detallat amb la descripció dels dèficits i habilitats preservadesAmunt

 • Bases conceptuals i sistemes de classificació dels trastorns mentals
 • L'entrevista i l'exploració psiquiàtriques
 • Avaluació neuropsicològica en els trastorns mentals
 • Neuropsicologia dels trastorns mentals
 • Intervenció neuropsicològica en els trastorns mentals
 • Trastorns de l'afectivitat
 • Trastorns d'ansietat i obsessiu-compulsiu
 • Trastorns psicòtics
 • Trastorns de la personalitat

Amunt

Recomanacions per a la redacció d'un informe neuropsicològic PDF
Avaluació conductual PDF
Vídeo 3. Què és la neuropsicologia? Audiovisual
Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva Web
Transformació i interpretació de les puntuacions Web
Test neuropsicològics de cribratge i bateries Audiovisual
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual

Amunt

Activitat PAC 1 - El retrat de la psicopatologia

Calabria, M. (2020). Psicopatologia i art [vídeo en línia] Recuperat de http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00277016/

Escartín Martín, G., i Navarro Main, B. (2020). Neuropsicologia dels trastorns mentals. Barcelona: Editorial UOC.

 • Capítol 3: Neuropsicologia dels trastorns afectius
 • Capítol 4: Neuropsicologia dels trastorns d'ansietat

Muiños Martínez, R., i Requena Varón, E.  (2016). Psicopatologia clínica. En: Muiños Martínez, Rubén, i Requena Varón, Elena, Psicopatologia d'adults. Barcelona: Editorial UOC.

 • Capítol 2. Trastorns de l'afectivitat
 • Capítol 3. Trastorns de l'ansietat i obsessivo-compulsius

Muiños Martínez, R., Requena Varón, E., i Sáez Codina, R.  (2016). Semiologia. En: Muiños Martínez, Rubén, i Requena Varón, Elena, Psicopatologia d'adults. Barcelona: Editorial UOC.

Requena Varón, E.  (2016). Bases conceptuals i sistemes de classificació de la psicopatologia. En: Muiños Martínez, Rubén, i Requena Varón, Elena, Psicopatologia d'adults. Barcelona: Editorial UOC.

Rubio Valladolid, G. (2014). La entrevista y la exploración psiquiátricas. En: Rubio Valladolid, Gabriel, (dir.). Fundamentos de psiquiatría: bases científicas para el manejo clínico, p. 51-59. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Fernández de Bobadilla, R., i Horta Barba, A. (2019). Avaluació conductual. Barcelona: Editorial UOC.

Activitat PAC 2 - Viure al límit

Escartín Martín, G., i Navarro Main, B. (2020). Neuropsicologia dels trastorns mentals. Barcelona: Editorial UOC.

 • Capítol 1: Neuropsicologia de l'esquizofrènia
 • Capítol 5: Neuropsicologia dels trastorns de personalitat

Muiños Martínez, R., i Requena Varón, E.  (2016). Psicopatologia clínica. En: Muiños Martínez, Rubén, i Requen Varón, Elena, Psicopatologia d'adults. Barcelona: Editorial UOC.

 • Capítol 1. Trastorns psicòtics
 • Capítol 5. Trastorns de la personalitat

Hurtado Lara, M. M. , Prieto Cuéllar, M., i Bembibre Serrano, J.  (2013). Trastorno límite de la personalidad. En: Arnedo Montoro, Marisa; Bembibre Serrano, Judit; Triviño Mosquera, Mónica. Neuropsicología: A través de casos clínicos, pp. 323-332. Madrid: Médica Panamericana.

Muñoz, E. (2020). Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica. Recuperat de http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00277962/

Muñoz, E., i  González Rodríguez, B. (2020). Repositori de tasques d'estimulació i rehabilitació cognitiva. Recuperat de http://tasques-neuropsicologia.aula.uoc.edu/

Anees Bahji. ¿Qué es la esquizofrenia? TED, 2020 [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.ted.com/talks/anees_bahji_what_is_schizophrenia?language=es

Eleanor Longden. Las voces en mi cabeza. TED, 2014 [vídeo en línia]. Recuperat de https://www.ted.com/talks/eleanor_longden_the_voices_in_my_head?language=es

Ministerio de Sanidad y Consumo (2009). Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente. Recuperat de https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1791?locale-attribute=es

Recursos neuropsicologia

 de Noreña Martínez, D., González Rodríguez, B., i Muñoz Marrón, E. (2019). Guía práctica para la elaboración de informes neuropsicológicos. Barcelona: Editorial UOC.

Lubrini, G., i Campabadal Delgado, A. (2021). Transformació i interpretació de les puntuacions [Pàgina web] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/continguts/PID_00283924/index.html 

Quintana, M., i Calabria, M. (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283925/ 

Olga Bruna  et al. (2011). Rehabilitación neuropsicológica: intervención y práctica clínica. Barcelona: Elsevier Masson.

Deutsch Lezak, M. (1995)Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, Incorporated.

Donders, Jacobus (2016). Neuropsychological report writing. New York: The Guilford Press.

Ríos, M. Què és la neuropsicologia? [vídeo en linía]. Recuperat de http://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00255425/ 

Stephen C. Bowden (2017). Neuropsychological Assessment in the Age of Evidence-Based Practice: Diagnostic and Treatment Evaluations USA: Oxford University Press.

Psicopatologia i cognició

Roca, M., Vives, M., López-Navarro, E., García-Campayo, J., i Gili, M. (2019). Alteraciones cognitivas y depresión: una revisión crítica. Actas Esp Psiquiatr., 43(5), 187-193.

Langarita-Llorente, R., i Gracia-García, P. (2019). Neuropsicología del trastorno de ansiedad generalizada: revisión sistemática. Revista de Neurología, 69(2), 59-67. 

Green, M. F., Horan, W. P., i Lee, J. (2019). Cognición no social y social en esquizofrenia: evidencia actual y orientaciones futuras. World Psychiatry, 17 (2), 146-163. 

Martínez González, A. E., i Piqueras Rodríguez, J. A. (2018). Actualización neuropsicológica del trastorno obsesivo-compulsivo. Revista de Neurología, 46 (10), 618-625.

Sánchez Cubillo, I., Tirapu Ustárroz, J., i Adrover Roig, D. (2012). Neuropsicología de la cognición social y la autoconciencia. En: Tirapu-Ustárroz, J., García Molina, A., Ríos-Lago, M., y Ardila, A. Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, pp. 353-390. Barcelona: Viguera. 

Carmona Perera, M., i Pérez García, M. (2012). Emociones y funciones ejecutivas. En: Tirapu-Ustárroz, J., García Molina, A., Ríos-Lago, M., y Ardila, A. Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, pp. 393-415.. Barcelona: Viguera.

Recursos neuroanatomia

Primal Pictures [Software neuroanatomia]

Functional Neuroanatomy [Web neuroanatomia] University of British Columbia

3D Brain [Web neuroanatomia] Society for Neuroscience

The Brain: an introduction to functional neuroanatomy [Manual] Watson, C., Kirkcaldie, M. i  Paxinos, C. (2010). Academic Press.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt