Taller d'art sonor Codi:  20.213    :  12
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és l'única assignatura del grau que s'enfoca a l'art sonor, tot i que més endavant hi ha assignatures optatives en què es poden reprendre alguns elements d'aquesta. Per això l'objectiu és que aquesta presa de contacte i introducció a la matèria doni accés a l'estudiant a un camp expressiu en el qual posteriorment pugui aprofundir i combinar amb altres mitjans, ja que en l'actualitat aquest diàleg és la forma més habitual de la pràctica artística.
Es una asignatura de Taller de 12 crédits. Els continguts teòrics seran la base de les activitats pràctiques que s'aniran realitzant al llarg del semestre.

Amunt

Aquesta assignatura ofereix formació orientada al desenvolupament artístic professional, especialment en el camp de l'art sonor.

Amunt

Encara que no cal tenir coneixements sonors previs, és recomanable haver cursat les assignatures dels semestres anteriors (veure pòster) ( Seminari d'Història de l'Art, Taller d'Escriptura i Comunicació, Taller de Dibuix i Expressió gràfica, Seminari de Materialitat i Tecnologia, Taller de Pintura i Color, Projecte I, Taller de Fotografia i Imatge Taller de Videocreació, Seminari de Contextos i Sistemes de l'Art,Projecte II, Taller d'Escultura i Pràctiques Espacials, Seminari de Teories de l'Art i de la Cultura,Taller de Programació i Interacció, Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans)

A més en tot moment estaran acompanyats per personal docent que els guiarà tant en la part teòrica com en la tècnica.

Amunt

OBJECTIUS:

 1. Conèixer la història i els referents principals de l'art sonor, en totes les vertents que proposem i en relació a la música electroacústica, experimental i electrònica (s.xx i XXI).
 2. Conèixer els debats i teories sobre la delimitació de la disciplina en sí mateixa, i les relacions amb d'altres camps del coneixement i la creativitat
 3. Entendre els principis bàsics dels fenòmens acústics, tant com a fenomen físic i mecànic com perceptiu. 
 4. Capacitat d'analitzar les característiques dels sons, i la seva relació amb les seves bases físiques i perceptives
 5. Capacitat de posar les característiques del sons en relació amb un context artístic, és a dir comprendre el so com a material poètic, comunicatiu, de reflexió. 
 6. Capacitat d'enregistrar, emmagatzemar i reproduir informació sonora.
 7. Conèixer els fonaments del processament del so analògic i digital, eines per al disseny sonor i aplicar-los a la generació d'obra.
 8. Capacitat de trobar les noves tecnologies més adequades pels projectes. 
 9. Explorar de les possibilitats de la veu humana, en relació a la comprensió de la naturalesa del so així com en les seves manifestacions creatives i poètiques
 10. Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.
 11. Relacionar les pròpies decisions i línies de treball amb el context de referents històrics i actuals presentats en l'assignatura.
 12. Incorporar l'àmbit sonor a les pròpies metodologies de treball artístic.
 13. Ser capaç de trobar referents i fonts de coneixement nous, en relació als projectes i interessos propis.

COMPETÈNCIES:

CE1 - Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teorico crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.

CE6 - Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.

CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

CE12 - Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives de programari lliure i el codi obert.

CE15- Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització de so i imatges en moviment.

CE16 - Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performàtiques i interactives.

CE17 - Integrar la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en tres blocs complementaris i en una seqüència dissenyada amb cura, presentant referents teòrics, nombrosos exemples i propostes pràctiques per a una sòlida introducció al món de l'Art Sonor.- El primer bloc, GENERACIÓ DE SO, conté una introducció a la pròpia noció d'Art Sonor i unes autories que aborden la naturalesa del so en sí mateix, des de l'acústica a l'electrònica, l'escolta dels sons del paisatge sonor i l'enregistrament, és a dir, una aproximació al so des de pràctiques artístiques i nocions científiques.


- El segon bloc, EDICIÓ CREATIVA, aborda els processos de manipulació i transformació, les operacions tècniques i creatives que ens obren altres horitzons i possibilitats respecte del so.


- El tercer bloc, PROJECCIONS, aborda les pràctiques relatives a la distribució, retransmissió, exposició, instal·lació, la seva relació amb espais i canals possibles de les obres sonores, incorporant la també la dimensió de la veu, la poesia sonora, i la performance.

Els continguts disposats s'han preparat per a aportar una base consistent i representativa de la diversitat de pràctiques i aproximacions de l'art sonor, per a estimular i capacitar la creació de propostes artístiques, és a dir, alimentar la pràctica pròpia i proporcionant suficents elements de treball al marge de les capacitats musicals de l'alumnat, que no són necessaris, si bé sempre són benvinguts.      

 • Introducció a l'Art sonor 
 • ¿Art sonor? Una Interrogació Crítica
 • Naturalesa del so 
 • Objecte sonor 
 • Paisatge sonor, enregistrament de camp i fonografia 
 • Síntesi de So 
 • Elements de creació sonora
 • Músiques experimentals 
 • Instal·lació Sonora 
 • Pràctiques artístiques entorn de la ràdio i experiències radiofòniques. De les ones hertzianes a l'espai digital 
 • Una aproximació a la radio creativa o radio d'autor 
 • Poesia Fonètica i Acció 

Amunt

Mòdul 3. Objecte sonor XML
Mòdul 3. Objecte sonor DAISY
Mòdul 3. Objecte sonor EPUB 2.0
Mòdul 3. Objecte sonor MOBIPOCKET
Mòdul 3. Objecte sonor HTML5
Mòdul 3. Objecte sonor PDF
Mòdul 2. Naturalesa del so XML
Mòdul 2. Naturalesa del so DAISY
Mòdul 2. Naturalesa del so EPUB 2.0
Mòdul 2. Naturalesa del so MOBIPOCKET
Mòdul 2. Naturalesa del so HTML5
Mòdul 2. Naturalesa del so PDF
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia XML
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia DAISY
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia EPUB 2.0
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia MOBIPOCKET
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia HTML5
Mòdul 4. Paisatge sonor: gravacions de camp i fonografia PDF
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica XML
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica DAISY
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica EPUB 2.0
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica MOBIPOCKET
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica HTML5
Mòdul 1. Art sonor? Una interrogació crítica PDF
Mòdul 5. Síntesi del so XML
Mòdul 5. Síntesi del so DAISY
Mòdul 5. Síntesi del so EPUB 2.0
Mòdul 5. Síntesi del so MOBIPOCKET
Mòdul 5. Síntesi del so HTML5
Mòdul 5. Síntesi del so PDF
Mòdul 7. Músiques experimentals XML
Mòdul 7. Músiques experimentals DAISY
Mòdul 7. Músiques experimentals EPUB 2.0
Mòdul 7. Músiques experimentals MOBIPOCKET
Mòdul 7. Músiques experimentals HTML5
Mòdul 7. Músiques experimentals PDF
Mòdul 6. Elements de creació sonora XML
Mòdul 6. Elements de creació sonora DAISY
Mòdul 6. Elements de creació sonora EPUB 2.0
Mòdul 6. Elements de creació sonora MOBIPOCKET
Mòdul 6. Elements de creació sonora HTML5
Mòdul 6. Elements de creació sonora PDF
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció XML
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció DAISY
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció EPUB 2.0
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció MOBIPOCKET
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció HTML5
Mòdul 8. Poesia fonètica i acció PDF
Mòdul 9. Radio XML
Mòdul 9. Radio DAISY
Mòdul 9. Radio EPUB 2.0
Mòdul 9. Radio MOBIPOCKET
Mòdul 9. Radio HTML5
Mòdul 9. Radio PDF
Mòdul 10. Instal·lació sonora XML
Mòdul 10. Instal·lació sonora DAISY
Mòdul 10. Instal·lació sonora EPUB 2.0
Mòdul 10. Instal·lació sonora MOBIPOCKET
Mòdul 10. Instal·lació sonora HTML5
Mòdul 10. Instal·lació sonora PDF
Objecte sonor Audiovisual
Naturalesa del so Audiovisual
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor XML
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor DAISY
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor EPUB 2.0
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor MOBIPOCKET
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor HTML5
Mòdul 0. Introducció a l'art sonor PDF
Creació i publicació d'àudio XML
De la música a l'art Web
Taller d'art sonor Web
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor XML
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor DAISY
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor EPUB 2.0
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor MOBIPOCKET
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor HTML5
Guia d'enregistrament de so: Enregistraments de camp, a la recerca de material sonor PDF
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER XML
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER DAISY
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER EPUB 2.0
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER MOBIPOCKET
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER HTML5
Guia d'edició de so: Composició sonora utilitzant el programa REAPER PDF
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi XML
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi DAISY
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi EPUB 2.0
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi MOBIPOCKET
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi HTML5
Guia de síntesi: Pluja d'idees sonora a partir d'eines de síntesi PDF
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora XML
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora DAISY
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora EPUB 2.0
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora MOBIPOCKET
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora HTML5
Guia de codi i programació: Pure Data en un context d'una instal·lació sonora PDF
Material adicional M6 Armonia Àudio
Material adicional M6 Ritmo Àudio
Material adicional M6 Melodia Àudio
Material adicional M6 Contrapunto Àudio
Manual d'Audacity Web
6. Elementos de creación sonora Àudio
8. Poesía fonética y acción Àudio
9.2. Radio: Una aproximación a la radio creativa o radio de autor Àudio
4. Paisaje sonoro. Grabaciones de campo y fonografía Àudio
7. Músicas experimentales Àudio
10. Instalación sonora Àudio
1. ¿Arte sonoro? Una interrogación crítica Àudio
9.1. Radio: Prácticas artísticas alrededor de la radio y experiencias radiofónicas. De las ondas hertzianas al espacio digital Àudio

Amunt

L'assignatura  té associats dos laboratoris:  Laboratori de documentació i el Laboratori sonor.

 • Laboratori de documentació:  Hi pots trobar suport i recursos sobre com documentar el procés de treball i també d'aprenentatge, una part fonamental dels tallers del grau. I també tindran un consultor a qui podran adreçar-se per resoldre dubtes sobre processos i eines per a la documentació.
 • Laboratori sonor: Hi pots trobar suport i recursos sobre l'ús d'eines per l'enregistrament d'àudio i el tractament del so.

Els laboratoris son aules de suport vinculades a determinades assignatures on es treballa amb eines, tecnologies i materials diversos que poden ser d'ús transversal a la titulació. Així doncs els laboratoris no son assignatures com a tal sinó espais auxiliars sense creditatge ni activitat avaluable.

La seva funció principal és:

 • Acompanyar i donar suport en l'ús d'eines i materials (programari, codi per la programació i tractament de la materialitat) necessari per la realització de les activitats de les assignatures vinculades.
 • Reforçar l'aprenentatge basat en l'experimentació. Realització d'activitats optatives de reforç per a les competències instrumentals.

L'aula del laboratori disposa d'un professor col·laborador i de recursos d'aprenentatge específics per resoldre els dubtes de l'estudiant.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt