Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sobre la base de

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
Expressió que pot substituir la incorrecta *en base a. Altres expressions correctes amb aquest sentit són partint de, basant-se en, d'acord amb, segons.

Exemples
- En cada període anual d'aquest acord, i sobre la base d'aquest conveni, l'empresa mantindrà la connexió amb internet als membres del personal [i no pas en base a].
- S'han dissenyat els materials d'acord amb els objectius que es volen aconseguir [i no pas en base a].
- Les referències resultants de la vostra cerca estaran ordenades de manera descendent segons (o d'acord amb) l'any de publicació [i no pas en base a].