Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
a l'entorn

Categoria
Locució adverbial

Descripció
Expressió sinònima d'al voltant.
Darrerament, seguida de la preposició de, ha entrat al diccionari com a locució preposicional, equivalent a al voltant de, entorn de.

Exemples
- Hi havia molta gent a l'entorn.