Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
a mitjan

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
Cap a la meitat d'un espai de temps. Hi ha l'expressió equivalent a mig / a mitja. No es diu a mitjans de.

Exemples
- Les notes se sabran a mitjan juny [i no pas a mitjans de].
- A mitja setmana tindrem l'informe [i no pas A mitjans de].