Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
seguir

Categoria
Verb transitiu, intransitiu i pronominal

Descripció
1. L'ús més freqüent d'aquest verb és com a transitiu, volent dir 'anar darrere algú o alguna cosa', en sentit propi o figurat.
2. Pot ser pronominal: 'esdevenir-se com a conseqüència d'una cosa'.
3. Com a intransitiu vol dir 'desprendre's bé una cosa adherida'.
4. Encara que darrerament s'ha admès com a sinònim de continuar, per a evitar possibles ambigüitats val més no fer-lo servir en aquest sentit, especialment quan va seguit d'un gerundi per a indicar una acció contínua.

Exemples
1. Per a aconseguir-ho s'ha de seguir el procediment oportú.
- S'ha de fer així perquè els estudiants puguin seguir els estudis sense entrebancs.
- Diu que va seguir aquella dona perquè es pensava que era una amiga que no havia vist de feia anys.
2. D'aquest argument se segueix que tot el que ha dit és fals.
3. Si no estires amb compte el segell, seguirà el paper de sota.
4. Aquesta renovació continua a un ritme intens durant tot el segle XII [i no pas segueix].
- Els usuaris de la línia continuaven tenint els mateixos problemes de connexió [i no pas seguien].
- La imatgeria d'aquest segle continua conreant els mateixos models [i no pas segueix].