Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
a nivell

Categoria
Locució

Descripció
1. Locució correcta en sentit propi, és a dir quan indica un grau d'elevació, en sentit real o figurat.
2. En els altres casos és impròpia i s'ha de substituir per altres expressions: a escala, en l'esfera, en l'àmbit, en l'òrbita, en el camp, en el pla, en l'espai, en el terreny, en el territori, en el clos, etc., a vegades amb article, a vegades sense.
3. Sovint es pot eliminar o substituir per un adverbi en -ment o per preposicions: entre, per, per a, etc.

Exemples
1. Ha arribat a un nivell econòmic alt.
2. És un problema que s'ha de resoldre a escala mundial [i no pas a nivell].
- En l'àmbit de Catalunya... [i no pas A nivell].
- Hi ha d'haver compensacions tant en l'àmbit nacional com en l'estatal [i no pas a nivell].
3. Com es pot utilitzar internet per a la recerca [i no pas a nivell de].
- Internament hi ha molt malestar [i no pas A nivell intern].