Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
a través de

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
1. Vol dir 'anant d'una extremitat a l'altra, d'un costat a l'altre d'una cosa, per dins, és a dir travessant-la'.
2. Malgrat que recentment s'ha admès aquesta locució amb el sentit de 'per mitjà de', val més reservar-la per al sentit que té pròpiament. L'abús de la construcció a través de, calcant l'anglès, empobreix molt els textos i els fa ambigus. Per tant, si no s'empra amb el sentit que té pròpiament, és recomanable fer servir per mitjà de, mitjançant, per, amb, segons el significat que realment es vol donar.

Exemples
1. Fa citacions a través d'una altra obra [correcte].
2. Ens ho han fet saber per internet [millor que no pas a través d'].
- Amb aquest text el lector pot entrar en un món... [millor que no pas A través d'].
- És probable que l'home primitiu es comuniqués amb crits i expressions facials [millor que no pas a través de].
- Aquesta gestió es fa per mitjà de / mitjançant la interfície de web [millor que no pas a través de].