Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sotasignat/ada

Categoria
Adjectiu

Descripció
Que signa al peu d'un escrit. És equivalent a infrascrit/a. S'ha d'evitar la incorrecció *sotasignant.

Exemples
- El sotasignat / La sotasignada declara la certesa de les dades indicades [i no pas sotasignant].