Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
si escau

Categoria
Locució

Descripció
Si va bé, si convé, si és procedent, si s'adiu amb les disposicions. No s'ha de confondre amb si s'escau.

Exemples
- La junta directiva revisarà aquest informe i, si escau, l'aprovarà.

Bibliografia
Fernàndez, A. (1993). El Pla de la Direcció General d'Administració Local. Barcelona: Generalitat de Catalunya (pàg. 206).