Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
així com

Categoria
Locució conjuntiva

Descripció
1. Pròpiament indica una oposició o una comparació.
2. Val més no fer servir aquesta locució amb sentit copulatiu per tal d'evitar confusions, encara que recentment s'hagi inclòs aquest ús als diccionaris; és millor recórrer a les maneres pròpies d'indicar aquest sentit copulatiu: i, i també, a més.

Exemples
1. Així com els pares són baixos, tots els fills són alts.
- Tracteu-los bé, així com us tracten a vosaltres.
2. Inclou el text complet de les obres tractades i (també) un arxiu sonor [millor que no pas així com].
- Hi podran participar els estudiants, els professors i els membres del personal de gestió, a més d'empreses i institucions col·laboradores [millor que no pas així com].