Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sia... o...

Categoria
Locució

Descripció
Partícules que, com d'altres (ara... ara..., adés... adés..., sia... sia..., ja... ja..., etc.), serveixen per a formar oracions distributives. No és correcte amb aquesta funció *ja sigui... o...

Exemples
- Això es farà sia per conciliació o per col·laboració [i no pas ja sigui... o...].
- Va adreçat a persones interessades pel món de l'educació, siguin professionals de l'educació, universitaris o lectors i prou [i no pas ja siguin... o...].
- Sia al si del seu propi equip, sia en la relació amb els altres, les maneres han de ser cordials [i no pas Ja sigui... o...].