Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
al temps que

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
1. Paraules que es poden trobar amb aquest ordre i ser perfectament correctes.
2. Com a locució que vol indicar simultaneïtat, és incorrecta; en aquest sentit s'ha de fer servir alhora que, al mateix temps que.

Exemples
1. Aquesta espècie va arribar al temps que hem explicat a l'apartat anterior.
2. Alhora que els rebien bé, els indicaven l'allotjament [i no pas Al temps que].