Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sota

Categoria
Adverbi i preposició

Descripció
1. Partícula que vol dir 'davall', tant en sentit real com figurat. En aquest sentit és incorrecte baix, que no és preposició sinó adverbi.
2. No s'ha d'abusar d'aquesta preposició, com es fa actualment, que s'utilitza en comptes d'altres preposicions i a vegades fent construccions errònies o artificioses.

Exemples
1. Sempre riu per sota el nas.
- A sota de casa hi ha una estesa de camps.
- Els pagesos passen hores i hores, sota el pes de la calor [i no pas baix].
- Aquest país ha estat molts anys sota el poder d'un tirà.
2. Amb quins criteris es decideix quins estudis s'oferiran [i no pas Sota]?
- És una revista electrònica internacional realitzada amb el patrocini de diverses entitats [i no pas sota].
- Serveix per a la presa de decisions de l'empresa en un entorn complex [i no pas sota].
- Amb aquest lema, el seminari va aplegar representants d'universitats de tot el món [i no pas Sota].
- Es commemora el mil·lenari del pontificat de Gerbert d'Orlhac, que va ser papa amb el nom de Silvestre II [i no pas sota].
- Aquests dies el nostre servei va molt carregat [i no pas es troba sota molta càrrega].