Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sobre

Categoria
Adverbi i preposició

Descripció
1. Partícula que vol dir 'damunt', tant en sentit real com figurat, 'a més, ultra' i 'tocant a'.
2. No s'ha d'abusar d'aquesta preposició, com es fa actualment, que s'utilitza en comptes d'altres preposicions i a vegades fent construccions errònies o artificioses.

Exemples
1. T'he deixat els paquets sobre l'armariet de l'entrada.
- Sempre es pensa que està per sobre dels altres.
- Sobre arribar tard, encara clava les culpes als altres.
- Hem de reflexionar sobre aquest problema.
- Recordeu que, si voleu saber quina legislació hi ha sobre un tema concret, podeu consultar una base de dades.
2. En aquest volum presentem una introducció global al dret en general i al dret civil, mercantil i laboral en particular [i no pas sobre el].
- Hi ha dotze peces de roba plegades, posades en unes lleixes [i no pas sobre].
- Voldria insistir en un problema amb què ens trobem els professors [i no pas sobre].
- Ens hem de preocupar de la utilització actual de les persones [i no pas sobre].
- El llibre ofereix una visió global de la rellevància que la multiculturalitat té en la difícil tasca d'educar [i no pas sobre].
- Saber anar amb bicicleta és útil [i no pas El coneixement sobre com anar].