Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
al voltant (de)

Categoria
Locució adverbial i prepositiva

Descripció
En l'espai que hi ha al volt d'algú o alguna cosa. Quan la locució prepositiva és en sentit figurat és més recomanable fer servir entorn de.

Exemples
- Hi ha molts arbres al voltant de casa seva.
- Quan es va llevar tot era blanc al voltant.
- Les noves perspectives entorn de temes d'interès... [millor que no pas al voltant de].
- Proposava una reflexió crítica entorn del món de l'art [millor que no pas al voltant de].