Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sempre que

Categoria
Locució conjuntiva

Descripció
1. Equivalent a la conjunció condicional si: el verb ha d'anar en subjuntiu. És la construcció correcta en comptes de la incorrecta *sempre i quan.
2. Equivalent a 'cada vegada que': el verb ha d'anar en indicatiu.

Exemples
1. Seran vàlids sempre que s'ajustin a les condicions que es demanen [i no pas sempre i quan].
- El conveni podrà ser revocat sempre que es faci amb una antelació d'un any [i no pas sempre i quan].
2. Sempre que ve porta alguna cosa.
- Ens ha ajudat sempre que li ho hem demanat.