Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
anar a + infinitiu

Categoria
Perífrasi verbal

Descripció
1. Aquesta construcció és correcta quan no és perífrasi, sinó que es fa servir en sentit propi, és a dir quan anar vol dir 'moure's d'un lloc a un altre', 'dirigir-se a'.
2. És incorrecta com a perífrasi d'imminència; s'ha de substituir pel verb de què es tracti en futur, present d'indicatiu, imperatiu o amb un adverbi, segons el cas.
3. També és incorrecta la perífrasi amb el verb en imperfet d'indicatiu que indica intenció en el passat; s'ha de substituir pel verb de què es tracti en condicional. A vegades la construcció correcta, en passat o present, és amb poder + infinitiu.

Exemples
1. Vaig a fer el dinar [correcte si la persona que parla és en un lloc i ha d'anar a un altre].
2. Comencem [i no pas Anem a començar].
- Us diré una cosa que us sorprendrà [i no pas vaig a dir].
- Les transparències que us passaré són una explicació de la UOC [i no pas vaig a passar].
- Vegem quin temps farà demà [i no pas Anem a veure].
3. Va dir que no els ajudaria [i no pas anava a ajudar].
- Com ho farem / podem fer si no tenim prou eines? [i no pas anem a fer].
- No podia deixar la dona amb la criatura per a anar a futbol [i no pas anava a deixar].