Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
w (ve doble)

Categoria
Nom femení

Descripció
El nom de la lletra w és ve doble i no pas *doble uve. Això s'ha de tenir en compte en la lectura de sigles que contenen una w i quan es lletregen mots.

Exemples
- Wagner s'escriu amb w, a, g, n, e, r [llegit ve doble].
- Han comprat un DKW antic per al museu [llegit de ca ve doble].