Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
solament

Categoria
Adverbi

Descripció
1. Vol dir 'no més de', 'no altre que', 'únicament'. Com tots els adverbis en -ment, es forma afegint la terminació a l'adjectiu en femení (sola) i, doncs, no és correcte el vulgarisme *solsament. Vegeu l'expressió sinònima parcial tot just.
2. Es fa servir aquest adverbi, i no pas només, en la locució distributiva no solament... sinó també.

Exemples
1. Solament hi ha hagut sis intervencions.
2. Han subcontractat no solament els equips informàtics, sinó també els professionals [i no pas només].