Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
atendre

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Ús intransitiu: fer atenció, estar atent, a alguna cosa, posar cura en alguna cosa.
2. Ús transitiu: tenir en compte, en consideració, alguna cosa, o tenir atencions envers algú.
3. No s'ha de confondre amb el verb pronominal atenir-se: ajustar-se a alguna cosa, restar-hi fidel, no separar-se'n.

Exemples
1. Has d'atendre al discurs del president.
2. Sempre atenc els consells de les amistats.
- Els dependents atenen els clients.
3. Ens hem d'atenir a les normes de l'empresa.