Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
ambigüitat

Categoria
Nom femení

Descripció
Qualitat d'ambigu. No és correcta la forma *ambigüetat.

Exemples
- L'ambigüitat de les seves respostes ha fet que no li demanin mai res.