Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sigla

Categoria
Nom femení

Descripció
1. Mot format per les lletres inicials de les paraules que formen denominacions de persones, entitats partits, etc. Les sigles s'escriuen amb majúscules, sense espais i sense punts, encara que a vegades inclouen un altre signe o una minúscula, i normalment agafen el gènere i el nombre del primer mot significatiu que les compon, però no tenen cap morfema de plural -el plural es nota pel context- ni s'accentuen. Pel que fa a l'apostrofació, segueixen la norma general.
2. Fora de pocs casos consagrats per l'ús (PPCC, Països Catalans; CCOO, Comissions Obreres), per a expressar el plural d'una sigla no s'han de duplicar les lletres.
3. Algunes sigles s'han lexicalitzat, és a dir, s'han incorporat a la llengua general com a noms comuns, i llavors se sotmeten a les regles de la llengua: s'accentuen i tenen morfema de plural. A vegades conviuen la sigla i el nom comú.
4. Algunes sigles d'origen estranger s'han catalanitzat. En aquest cas, la forma catalana, tant de la sigla com del desenvolupament de la sigla, és preferent.
5. Les sigles que no s'han catalanitzat mantenen la forma original. Però la pronúncia ha de ser a la catalana, és a dir, amb la lletra c pronunciada com la doble essa, la g amb el so català, etc.

Exemples
1. La DG (Direcció General), el DOCE (Diari Oficial de la Comunitat Europea), les ONG (organitzacions no governamentals), l'R+D (recerca i desenvolupament), la UdG (Universitat de Girona), els CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), l'EGB (educació general bàsica), la CE (Comunitat Europea), el CP (codi postal; col·legi públic), la UE (Unió Europea).
2. FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) i no pas FFGG; EUA (Estats Units d'Amèrica) i no pas EEUU; RH (Recursos Humans) i no pas RRHH; RP (Relacions Públiques) i no pas RRPP.
3. El làser, la sida, els ovnis, les PIME i les pimes.
4. EUA, i no pas USA; FMI (Fons Monetari Internacional), i no pas IMF; FPAP (Front Popular per a l'Alliberament de Palestina), i no pas FPLP, en espanyol; OIT (Organització Internacional del Treball), i no pas ILO; OMC (Organització Mundial del Comerç), i no pas WTO; OMS (Organització Mundial de la Salut), i no pas WHO; OUA (Organització per a la Unitat Africana), i no pas OAU; PIME (Petita i Mitjana Empresa), i no pas PYME; PNB (Partit Nacionalista Basc), i no pas PNV, en espanyol; XDSI (xarxa digital de serveis integrats), i no pas RDSI.
5. CIA (Central Intelligence Agency 'Agència Central d'Espionatge'), FAO (Food and Agricultural Organization, 'Organització (de les NU) per a l'Alimentació i l'Agricultura'), GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 'Acord General sobre els Aranzels Duaners i el Comerç'), ISBN (International Standard Book Number 'número internacional normalitzat per als llibres'), KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista 'Coordinadora Patriota Socialista'), PC (personal computer 'ordinador personal'), PS (post scriptum), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura').

Bibliografia
Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. (1997). El llibre de la llengua catalana (pàg. 616 i seg.). Barcelona: Edicions Castellnou, SL.
Coromina, E. (1993, 3a. ed.). El 9 Nou. Manual de redacció i estil (pàg. 185-204). Vic: Diputació de Barcelona / Eumo Editorial.
Mestres, J.M.; Guillén, J. (1992). Diccionari d'abreviacions. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
Mestres, J.M.; Costa, J.; Oliva, M.; Fité, R. (1995). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos (pàg. 275 i seg.). Barcelona: Eumo Editorial / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra / Associació de Mestres Rosa Sensat.
Abreviacions (1997). Barcelona: Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura.