Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
assolir

Categoria
Verb transitiu

Descripció
1. Aconseguir, atènyer.
2. Actualment s'abusa d'aquest verb fent-lo servir en tot de sentits que no té, cosa que s'ha d'evitar substituint-lo pels verbs adequats: aprovar, assimilar, fer, assumir, superar, etc.

Exemples
1. Ha hagut de fer un gran esforç per a assolir l'objectiu que s'havia proposat.
- No ha pogut assolir la primera fita perquè no tenia prou formació.
2. Els continguts d'aquest llibre es poden assimilar sense problemes dedicant-hi el temps adequat [i no pas assolir].
- Reben un document acreditatiu dels estudis fets [i no pas assolits].
- Ha explicat bé els motius pels quals vol que assumim aquesta responsabilitat [i no pas assolim].
- Els estudiants que han aprovat el conjunt d'assignatures establert obtenen la certificació corresponent [i no pas han assolit].