Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
sinó

Categoria
Conjunció

Descripció
A més del sentit pròpiament adversatiu, en té d'altres, com 'més que', 'llevat que', etc. (vegeu el diccionari). Forma una unitat i no s'ha de confondre amb si no.

Exemples
- No valoren que sigui competent en la feina sinó que ho sembli.
- El cucut no fa sinó un ou.