Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
somera

Categoria
Nom femení

Descripció
Femella de l'ase. Aquest mot, que només pot ser substantiu, no té el sentit de 'poc profund o sumari' que tenen els adjectius som/a, superficial, breu, succint/a, resumit/ida, etc.

Exemples
- A la representació hi havia una somera i un pollí.
- Apuntaré solucions d'una manera molt resumida [i no pas somera].