Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
aplaçar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. Es relaciona amb el mot plaça i vol dir 'contractar, donar treball (a un operari)' i 'prendre algú possessió del seu lloc de treball'.
2. És incorrecte quan es fa servir en comptes d'ajornar.

Exemples
- 1. Han aplaçat collidores de pomes.
- 2. Ajornarem la reunió perquè hi ha molta gent malalta [i no pas Aplaçarem].