Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
amb vista a

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
Pensant en, amb la intenció de. Amb aquest sentit val més no fer servir de cara a.

Exemples
- Treballa molt amb vista a les notes finals [millor que no pas de cara a].