Publicaciones

publicacions > llibres

 
UNAM

Barbera, E. and Reimann, P (2013). “Assessment and Evaluation of Time Factors in Online Teaching and Learning”. Hershey: IGI Global

[ Resum ]

UNAM

Barberà, E. (2013). Aula mediada por tecnologia social. UNAM

[ Resum ]

Barberà, E. (2010). Time in online education. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3- 8383-7720-9

[ Resum ]

Torras, E. y Barberà, E. (2010). Professional Online Learning Processes. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-8383-4837-7

Barberà, E. (2009). Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje. Editorial UOC

[ Resum ]

Barberà, E. (2008). El estilo e-portafolio. Editorial UOC

[ Resum ]

Barberà, E., Mauri, T. y Onrubia, J. (Coords) (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Graó.

[ Resum ]

Barberà, E. (2008). Aprender e-learning. Barcelona: Paidós.

Portada libro

Barberà, E. (coord.), Romiszowski, A., Sangrà, A., Simonson, M. (2006). Educación abierta y a distancia. Barcelona: Editorial UOC.

[ Resum ]

Portada libro

Barberà, E. y Badia, A. (2004). Educar con aulas virtuales. Madrid: Machado libros.

[ Resum ]

Portada libro

Barberà, E. (2004). La educación en la red. Barcelona: Paidós.

[ Resum ]

Portada libro

Monereo, C., Barberà, E., Castelló, M., Pérez, M.L. (2001). Tomar apuntes:  un  enfoque estratégico. Madrid: Visor.

[ Resum ]

Portada libro

Barberà, E. (coord.), Badia, A., Mominó, JM. (2001). La incógnita de la educación a distancia. Barcelona: ICE/Horsori.

[ Resum ]

 

Barberà, E., Chavarria, X (coords.), Borrell, E. y Puig, I. (2000). Evaluación de centros educativos. Barcelona: Ediuoc.

Portada libro

Barberà, E. (1999). Evaluación del aprendizaje, la evaluación de la enseñanza. Barcelona: Edebé.

[ Resum ]

Estratègies d'aprenentatge

Monereo,C. (coord.),  Barberà, E., Castelló, M y Pérez, M.L, Pozo, J.I. (1998). Estrategias de aprendizaje. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

[ Resum ]

 

Barberà, E. (1996). Enfocament avaluatiu en matemàtiques: el coneixement estratègic a traves dels programes d'avaluació escrita de matemàtiques. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.

 

Monereo, C. Barberà, E., Castelló, M, Palma, M. y Pérez, M.L. (1996). Aprendre a estudiar a la universitat. Barcelona: FUOC.