Enric Mor Pera

 

Breu curriculum / Short Bio

Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor per la Universitat Oberta de Catalunya en Societat de la Informació i el Coneixement. Des de l’any 1998 és professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. És autor de diversos articles de recerca tant nacionals com internacionals. Les seves àrees d'interés a nivell de docència i recerca inclouen la interacció persona-ordinador, accessibilitat i technology enhanced learning.

Graduated in Computer Science by the Universitat Politecnica de Catalunya (UPC). PhD in Information and Knowledge Society by Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Since 1998 he is lecturer at the Computer Science, Multimedia and Telecommunication Studies of the UOC. His main research areas are human-computer interaction, accessibility and technology enhanced learning. He has published several papers in national and international conferences and journals.

 

Publicacions / Publications

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 

 

 

 

Darrera actualització: 2011.07.08