Anglès a la UOC

0. ANGLÈS A LA UOC

La utilització de la llengua anglesa és una de les competències pròpies de la UOC. Es tracta d'una eina important per aconseguir els objectius de cada titulació i a més un element de valor afegit en un món globalitzat i competitiu.

A banda de les assignatures de llengua anglesa de les llicenciatures (Anglès I, Anglès II, Anglès III), per a les quals cal tenir un nivell d'anglès intermedi, la UOC proporciona formació inicial per als estudiants que encara no han assolit aquest nivell intermedi (vegeu a sota 3. Anglès per a principiants).

És molt important que els estudiants no deixin les assignatures d'anglès per al final de la llicenciatura. La pràctica i el temps són imprescindibles per aprendre i progressar en una llengua, per tant no funciona fer l'anglès a correcuita al final de la llicenciatura. Això pot provocar situacions desagradables tant per l'estudiant com pel professorat.

Anglès a la UOC
Anglès 1A
Llengua anglesa per a principiants
Anglès 1B
Anglès 2A
Anglès 2B
Anglès 3A
Anglès I
Llengua anglesa de les titulacions
Anglès II
Anglès III

1. ANGLÈS A LES TITULACIONS DE LA UOC

Malgrat el nom de l'assignatura, Anglès I NO és un curs per a principiants. En general, per superar el curs satisfactòriament, l'estudiant haurà de començar Anglès I amb un nivell d'anglès intermedi (vegeu a sota 5. Taula d'equivalències).

L'objectiu principal dels cursos Anglès I, II i III és que els estudiants practiquin i amplïin el seu anglès, reforçant així les habilitats de comunicació. Esperem que acabin els 3 cursos amb la capacitat de llegir còmodament articles i llibres professionals, d'escriure textos curts i de comprendre l'anglès oral en situacions típiques de la vida social, acadèmica i professional.

Com que es tracten d'assignatures encadenades, els estudiants que aprovin Anglès II podran sol·licitar la convalidació de l'Anglès I i els que aprovin Anglès III podran sol·licitar la convalidació d'Anglès I i II, de manera que els estudiants amb una base sòlida de l'idioma podran saltar una o dues de les tres assignatures.

2. PROVA DE NIVELL

Per tal de trobar orientació fiable per a la primera matrícula en una assignatura d'anglès a la UOC, els estudiants poden realitzar una Prova de Nivell en línia, autocorrectiva, que ofereix el Programa de Llengües. Aquesta prova té dues modalitats:

Modalitat A - Persones amb algunes nocions bàsiques d'anglès, o bé l'han estudiat durant menys de dos anys.
Modalitat B -Persones que han estudiat anglès a COU o batxillerat, o bé l'han estudiat durant més de dos anys.

Podeu accedir a la Prova de Nivell mitjançant aquest enllaç.

3. ANGLÈS PER A PRINCIPIANTS

Si la Prova de Nivell ho aconsella, o si un estudiant no té el nivell intermedi, o si prefereix no cursar Anglès I directament, es recomana la matriculació d'un dels cursos d'anglès per a principiants que s'ofereixen a través de l'@teneu universitari de la UOC (Anglès 1A, 1B, 2A, 2B, 3A). Realitzar aquests cursos permet als nostres estudiants:

4. MATERIALS

Els materials de les assignatures d'Anglès I, II, III ofereixen pràctica tant en les habilitats de comprensió auditiva i expressió oral com en les habilitats de llegir i escriure. De totes maneres, cal remarcar que l'expressió oral no serà un dels enfocaments principals dels cursos. L'estudiant podrà fer exercicis sobre la pronunciació i podrà reforçar expressions col·loquials de l'anglès oral però no podrà participar en xats en línia i en temps real. Aquests materials es complementaran amb unitats d'anglès específic segons les diferents àrees de coneixement a la UOC. Els materials del curs seran lliurats als estudiants en format CD-ROM.

Pel que fa als materials dels cursos per a principiants, amb una orientació i configuració semblant als de les assignatures de les llicenciatures, estan disponibles a l'aula i es poden descarregar al propi ordinador.

5. TAULA D'EQUIVALÈNCIES

Centre / Institució

Nivell

Equivalència UOC

Escola Oficial d' Idiomes (EOI)

3r (Certificat Elemental)

Anglès I

4t

Anglès III

Institut Britànic

3r

Anglès I

4t

Anglès III

Universitat de Cambridge

Preliminary English Test (PET)

Anglès I

First Certificate in English (FCE)

Anglès III

Institud d'Estudis Nord-americans

Intermedi (Curs 340)

Anglès I

Intermedi alt (Curs 440)

Anglès III

University of Michigan

Certificate of Competency in English (ECCE)

Anglès III

Escoles d'Idiomes Moderns (EIM) de la UB

3r

Anglès I

4t

Anglès III

Servei d'Idiomes Moderns (SIM) de la UAB

3r (Certificat Elemental)

Anglès I

4t

Anglès III

 

Professorat d'Anglès

pangles@uoc.edu