La diversitat lingüística: com ensenyar-la

Pere Mayans

A voltes, quan es parla de diversitat, sembla que hom s'oblida d'una de les diversitats més pròpiament humana: la diversitat lingüística. És més, quan es parla de diversitat cultural a vegades fa la impressió que només estem parlant de la diversitat dels que al darrere tenen ja un Estat poderós. Si em permeteu, és un xic el que passa amb la nova immigració del Magrib: des de molts fòrums es reivindica l'ensenyament de la llengua àrab, en considerar-la la llengua pròpia de la població marroquina o algeriana, quan en realitat bona part d'aquest col·lectiu té com a llengua el tamazight (berber), una llengua perseguida i reprimida pels Estats del nord d'Àfrica ique, en l'actualitat, és parlada per entre 10 i 20 milions de persones. Sembla, per tant, una contradicció molt gran preocupar-se per la diversitat oblidant-ne justament la part més feble.

I, justament, per tal de poder explicar als nostres alumnes de primària i secundària la importància de la diversitat lingüística, els membres del Projecte GELA (Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona), entre els quals cal citar la professora de la Universitat de Barcelona M. Carme Junyent, estan realitzant la "Carpeta de la Diversitat Lingüística", de la qual ja han aparegut al mercat diversos materials.

Segons els autors, els objectius bàsics de la Carpeta de la Diversitat Lingüística són els següents:

 • Donar a conèixer la diversitat lingüística mundial i el seu valor
 • Mostrar la igualtat funcional de totes les llengües i promoure una actitud crítica envers els prejudicis lingüístics
 • Fer evident la globalitat del contacte lingüístic
 • Fer prendre consciència del perill de substitució i d'homogeneïtzació lingüística
 • Pel que fa als materials ja publicats, podem trobar:

  El projecte "Carpeta de la Diversitat Lingüística" inclou a més una sèrie d'activitats complementàries realitzades pels membres del GELA que tenen com a objectiu fonamental l'ampliació i l'aprofundiment del coneixement de la diversitat lingüística. Totes elles són a disposició d'escoles, entitats, centres cívics, organismes públics, etc.:

  En definitiva, una proposta suggerent que permet treballar des de múltiples àmbits la diversitat lingüística amb la finalitat de fer veure que la mort d'una llengua és una pèrdua irreparable per a la humanitat. De segur que serà una bona eina per mostrar la necessitat de totes les llengües per tal de fomentar la solidaritat entre comunitats i per lluitar contra els prejudicis lingüístics que fomenten la discriminació per raons de llengua, que a la llarga duen a la desaparició de les llengües més febles.

  Isabel Banal. Dimensions variables. 1991. GAC