El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

El blog i els seus usos educatius

img1_8

Parlar de blog, dip (diari personal interactiu) o quadern de bitàcola, utilitzats tots aquests termes com a sinònims, significa parlar d'un nou mitjà de comunicació personal que està a l'abast de qualsevol persona que estigui interessada a explorar-ne les possibilitats.


El blog és un fenomen recent sorgit en el marc de la societat de la informació i del coneixement, de la xarxa i per a la xarxa, que ens ofereix l'oportunitat d'editar i publicar a Internet, en un àmbit particular o col•lectiu, d'una manera senzilla (sense grans coneixements informàtics), sense grans costos econòmics i d'una manera immediata. Per tots aquests motius resulta senzill fer servir els blogs i posar a l'abast de tots els usuaris d'Internet les nostres opinions, idees, coneixement... L'expansió progressiva i ràpida que estan tenint els blogs ens permet parlar en aquests moments del fenomen blog.


Segons Technorati, el principal cercador de blogs en llengua anglesa, l'evolució del fenomen blog es pot referenciar en les xifres següents:

  • Per l'octubre del 2004, tenien 4,5 milions de blogs indexats.
  • Pel gener del 2005, van arribar a tenir 6,5 milions de blogs indexats, amb 800 milions d'enllaços.
  • Pel maig del 2006, la quantitat de blogs indexats era de 39,1 milions, amb 2,5 bilions d'enllaços.

 

Technorati registra un nou blog cada minut.

Aquestes dades ens donen una idea de l'abast i de la progressiva expansió del fenomen blog.

Amb aquesta guia és donarem a conèixer aquest recurs i introduir-nos en alguns dels seus usos educatius.


Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.