El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Usos educatius del blog El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats

Descripció

Una possible utilització del blog de la nostra aula o assignatura és l’administració de continguts i activitats. El blog de l’aula o assignatura esdevé un repositori dels continguts i activitats que pot anar creixent a mesura que es desenvolupa el curs. Amb la construcció permanent d’aquest blog, oferim als estudiants un element de valor afegit fora del marc de l’aula.

Per a què és adequat?

Podem utilitzar aquest tipus de blogs en situacions en les quals vulguem potenciar la participació dels estudiants en l’estudi de l’assignatura mitjançant la consulta i el treball de diferents continguts i activitats que evolucionen en paral·lel al desenvolupament del curs acadèmic i d’una manera integrada en la planificació de l’aprenentatge. El simple fet de disposar d’un lloc web accessible en què podem trobar, de manera fàcil i ordenada, continguts diversos (d’ampliació, de reforç, de síntesi, etc.) i activitats (d’aprenentatge, d’ampliació, d’avaluació, etc.) pot facilitar als estudiants el seguiment de l’assignatura i, de retruc, augmentar el seu seguiment o participació. La novetat del mitjà pot esdevenir sens dubte un element motivador.

Podem superar aquesta proposta més o menys proactiva si a més impliquem els nostres estudiants en l’elaboració i el desenvolupament d’aquest blog. Pensem per un moment el valor que pot aportar la creació, consensuada pels estudiants, d’un lloc on es vagin recopilant de manera ordenada tots els recursos que els poden ser útils en el desenvolupament d’una assignatura, per exemple. El protagonisme que adquireixen els estudiants en el procés educatiu farà que el seu aprenentatge sigui més significatiu. D’altra banda, aquest ús permet al professor tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi dels diferents estudiants, identificant quines són les seves llacunes, quins errors tenen, quin és el seguiment de l’assignatura, etc.

Com hem dit, podem ser nosaltres mateixos els qui, com a editors del blog, publiquem tota la informació, però us proposem algunes altres dinàmiques que, juntament amb els estudiants, poden ajudar a fer que construïu i mantingueu el blog sempre actiu:

 • Possibilitat de desenvolupar-hi debats a proposta del professor o dels estudiants.
 • Assignació de responsabilitats determinades als estudiants (els uns s’encarreguen de buscar recursos sobre l’assignatura i els incorporen; altres validen els continguts incorporats; altres generen activitats o documentació que posen a l’abast de la resta de companys, etc.).

Aquestes podrien ser idees per a dinamitzar el blog, que es poden modificar, segons com es vagi veient el funcionament i la dinàmica que pren.

img20_8
Exemple de bloc per administrar activitats d’aprenentatge recollida a http://weblogs.elearning.ubc.ca/biol300/

Competències que facilita treballar

- Capacitat d’anàlisi i síntesi.

- Capacitat de cerca d’informació en la xarxa i d’incorporar-la amb sentit crític.

- Capacitat per a estructurar la informació de l’assignatura.

- Adquisició dels coneixements de l’assignatura.

- Capacitat per a desenvolupar estratègies d’organització del temps.

- Capacitat per a prendre decisions personals i en grup sobre els continguts i el seguiment del blog.

- Capacitat per a comunicar-se i exposar idees en un àmbit de coneixement determinat.

- Preocupació per la qualitat de les aportacions.

Exemples en la xarxa

 • DAO El Pinar Exemple de blog com a recurs educatiu d’una assignatura.
 • Universidad de Navarra Web que dóna accés als blogs dels estudiants. Cadascú ha creat i desenvolupat el seu blog en funció dels seus interessos.

Valoració...

Avantatges que presenta

 • Podem exposar els temes de l’aula, de manera que encaixin amb les necessitats del nostre grup concret d’estudiants.
 • Podem tenir un espai propi, que anem elaborant a mesura que el curs avança.
 • Com a producte podem millorar o obtenir nous recursos per a l’assignatura al final d’un període docent a partir de l’activitat generada en el blog.
 • Afavorim una major responsabilitat sobre l'aprenentatge i n'incrementem el nivell de personalització.
 • Disposem d'una eina complementària per a l'avaluació.

Consideracions que cal tenir en compte

 • Hem de valorar i planificar el temps que comporta per als estudiants la consulta o la participació en el blog.
 • Hem de valorar quin volum de feina pot comportar per a nosaltres mateixos com a docents l’elaboració, el manteniment, la dinamització i la qualitat del contingut del blog; per això és adequat planificar-se unes hores concretes per a dedicar-s’hi.
 • Cal integrar a la dinàmica de l’aula virtual l’ús del blog, per tal de veure que són elements paral·lels integrats en la planificació de l’aprenentatge.
 • Cal proporcionar als estudiants pautes clares per a la participació en el blog i la publicació de la informació (sempre abans d’exposar el tema a l’aula, sempre després, criteris de qualitat, etc.).
 • Si el blog serveix com a element per a l’avaluació, cal identificar els criteris, proporcionar retroalimentació, etc.
 • Cal vetllar per la qualitat dels elements que s’incorporen al blog, per tal que no donin lloc a errors o confusions que malmetin el procés d’aprenentatge.
Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.