El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Usos educatius del blog El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa

Descripció

Si ens plantegem tenir un blog per a compartir coneixement, ens podem imaginar un espai en el qual publiquem una informació de tal manera que, a partir d’aquesta, els usuaris que visitin el nostre blog (directament o que hi arribin per mitjà dels enllaços amb els quals estiguem sindicats) puguin llegir, fer comentaris o afegir-hi noves informacions.

Per a què és adequat?

Partint de la descripció genèrica, podem deduir que el blog serà interessant en situacions en què ens plantegem objectius com els de potenciar la cerca d’informació relacionada amb un tema, provocar la reacció o participació dels estudiants, exposar un tema treballat a l’aula, destacar la rellevància d’un tema, etc.

Concretament, alguns usos serien:

 • La publicació d’articles o documents que volem treballar i millorar per mitjà de la participació dels nostres estudiants o del públic en general.
 • La publicació de notícies relacionades amb el camp d’estudi per a promoure el debat, el contrast d’opinions, la presa de posicions per part dels nostres estudiants, etc.
 • El contrast de les pròpies informacions o comentaris amb d’altres de provinents de fonts diferents que trobem a la xarxa; és a dir, agregar notícies, articles i informacions diverses provinents d’altres blogs o webs i fer-hi comentaris crítics, articles, resums, recensions, etc.
 • L’elaboració compartida entre professor i estudiants d’un butlletí periòdic amb recursos d’un àmbit de coneixement determinat.
 • El desenvolupament d’un projecte de recerca, per al qual el blog pot servir com a eina en la qual es vagin introduint i negociant la planificació del projecte, els resultats de la recerca i a la vegada estigui obert als comentaris d’altres companys que donin suport al projecte.
 • La recollida d’opinions en relació amb un tema concret com pot ser el funcionament de programes informàtics, esdeveniments, etc.
 • La dinamització d’una pluja d’idees sobre un tema, ja que la principal eina de comunicació del blog permet recollir de manera lineal i progressiva les idees que espontàniament tenen els estudiants.

Des del punt de vista d’un formador en relació amb altres formadors també tindria sentit per a situacions com ara l’intercanvi d’experiències educatives, la recopilació de recursos en l’àmbit de l’assignatura, etc.

Des del punt de vista dels mateixos estudiants, desenvolupar un blog amb aquesta finalitat podria permetre la col·laboració en el desenvolupament d’activitats, la creació de continguts de l’assignatura, la preparació de les proves d’avaluació, l’elaboració de recursos propis de l’àmbit, etc.

Competències que facilita treballar

 • Capacitat de cerca d’informació a la xarxa.
 • Capacitat d’anàlisi de la informació que s’incorpora en un blog.
 • Capacitat per a generar noves idees o construir coneixement mitjançant noves aportacions.
 • Capacitat per a comunicar-se i exposar idees en un àmbit de coneixement determinat.
 • Capacitat d’organització i interrelació en les dinàmiques del treball en equip.
 • Capacitat crítica davant de les aportacions dels altres i autocrítica.

Exemples en la xarxa

 • Aulablog Blog de blogs educatius en què podem trobar exemples d’experiències, propostes, eines i recursos, escrits per formadors.
 • Aulablog.com/Planeta Blog en què podem publicar el nostre propi blog, i, fent-hi una ullada, podem veure com està la blogosfera.
 • ButlleTIC Publicació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que vol informar i orientar el professorat de l’ensenyament no universitari sobre recursos didàctics presents a la xarxa.
 • Internet (como recurso) docente 1 - 2 En aquests dos blogs trobarem enllaços a blogs d’aula, assignatura o departament.

Valoració...

Avantatges que presenta

 • Donem rellevància a un tema, pel fet de treballar-lo fora de l’aula.
 • Introduïm els estudiants en una nova estructura de comunicació més oberta i coherent amb les tendències de la societat de la informació i la comunicació.
 • Aportem referències de consulta fàcil des del nostre mateix blog, per a treballar el tema que volem exposar.
 • Donem protagonisme als estudiants, ja que es poden fer seu el blog, en la mesura que hi participin.
 • Afavorim una major responsabilitat sobre l'aprenentatge i n'incrementem el nivell de personalització.

Consideracions que cal tenir en compte

 • Cal presentar als nostres estudiants la dinàmica de treball del blog i pactar amb ells les normes d’ús per a assegurar-ne la participació.
 • Hem de ser conscients que si configurem el blog com un espai obert, tothom tindrà accés als seus continguts.
 • Hem de guiar els estudiants en les seves aportacions, cerques, etc., per tal que el blog esdevingui un recurs útil i no es degradi.
 • El contingut del blog o l’estat de la qüestió ha de ser referenciat des del context habitual de treball de l’assignatura (l’aula) per a donar-hi més rellevància.
 • Hem de tenir en compte el nombre d’estudiants que tenim a l’aula i la dinàmica que proposem per a identificar el volum de feina que pot comportar.
 • La informació que exposem ha de ser rellevant per a l’assignatura, per a provocar els estudiants que vagin entrant al blog, etc.
 • L’actualització del blog ha de ser molt regular per a assegurar el trànsit d’intervencions.

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.