El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Usos educatius del blog El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

El blog com a eina per a mostrar fotografies

Descripció

Hi ha un tipus de blog, anomenat fotoblog, que té com a objectiu principal mostrar fotografies. No és que les fotografies siguin un complement del que s’exposa al blog, sinó que són les mateixes fotografies que hi donen sentit.

Quan es publica una fotografia en aquesta mena de blog, si l’editor ho considera oportú, es fa un comentari de la fotografia, de tipus descriptiu o de tipus reflexiu, però és la mateixa fotografia la que provoca els comentaris dels participants en el fotoblog.

Per a què és adequat

Un fotoblog es podria utilitzar en assignatures que treballin continguts més expositius o en aquelles en què pensem que una “exposició” de fotografies ens pot permetre mostrar sentit als nostres estudiants. També es podria utilitzar en assignatures en què una fotografia ens pot donar peu a obrir un debat, per exemple, o en què, a partir d’una fotografia de base que obri un tema, els estudiants en puguin afegir d’altres i en què, per exemple, la fotografia:

 • ens permeti veure el mateix des de diferents punts de vista;
 • ens permeti veure el canvi temporal d’un mateix element;
 • ens doni l'oportunitat que els nostres estudiants busquin fonts documentals i recuperin imatges d’un fet que s'ha de treballar. En la cerca d’imatges els estudiants podran treballar competències transversals de cerca i organització de la informació i alhora competències de la nostra assignatura, investigant amb informació concreta del tema que els haguem proposat.

Competències que facilita de treballar

 • Capacitat de reconèixer el tema per mitjà de diferents fonts documentals, amb la imatge com a element base d’informació.
 • Capacitat de valorar el potencial personal de participació en una activitat de grup.

Exemples a la xarxa

 • Nocturama Fotoblog d'un artista que penja les seves fotografies perquè es comentin.
 • Instantáneas Fotoblog que invita a publicar fotografies, estructurades per temes, de la vida quotidiana.

Valoració...

Avantatges que presenta

 • Els estudiants poden cercar i aportar imatges i publicar-les; per tant, han de fer tota una tasca de cerca d’informació, tria i edició.
 • Podem aconseguir tenir una exposició o mostra d’imatges i treballar temes a partir d’aquestes imatges, no sols a partir de textos.

Consideracions que cal tenir en compte

 • Podem utilitzar el fotoblog per a treballar un tema concret del nostre pla docent o el podem utilitzar al llarg de l’assignatura completa, fent-hi referència quan ens interessi tornar-hi.
 • El fotoblog pot ser el punt de sortida de treball de temes, que ens serveixi per a trencar el gel i, a partir d’aquí, arrencar amb els materials que ja tinguem o el treball normal d’aula.
 • El fotoblog pot ser alhora una manera de recollir fotografies d’usuaris de geografia dispersa, sobre un mateix tema; per la qual cosa podem demanar a altres institucions que hi participin.
Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.