El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Usos educatius del blog El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

El blog com a quadern de bitàcola

Descripció

La quantitat d’informació, de recursos, de comunicacions, etc. que reben els estudiants al llarg d’un semestre en cadascuna de les assignatures és molt elevada. Sovint els estudiants dels estudis en línia perceben que, un cop acaba el curs i, per tant, es tanquen els accessos a les aules, poden perdre aquest coneixement.

El quadern de bitàcola és el nom que reben, tradicionalment, els diaris dels capitans de vaixell, en els quals es descriu el detall de les rutes. Aquesta mateixa idea pot servir per als estudiants, de manera que poden tenir un blog personal que els permeti recollir les informacions, materials diversos o apunts que tenen de les assignatures dels seus estudis i traçar una ruta.

Per a què és adequat

Aquest ús es pot treballar des d’aules com les de tutoria, que tenen l’opció d’oferir una ruta o un fil argumental de totes les assignatures de què un estudiant es matricula, en els mateixos estudis. És a dir, al llarg dels semestres l’estudiant cursa diferents assignatures, que d’una manera o altra es relacionen. El blog com a quadern de bitàcola permet a l’estudiant de tenir un espai personal en què reculli i relacioni les informacions que vagi rebent al llarg dels estudis.

 • El traçat dependrà de la manera en què cada estudiant vulgui organitzar el seu quadern de bitàcola, però des d’aquí us proposem dues opcions per oferir als estudiants, és a dir, organitzar el blog des de:
 • continguts, entenent que el tema base és el títol dels estudis, del qual penjaran les diferents assignatures. A partir d’aquí es tracta de trobar les relacions entre unes assignatures i altres, per a poder construir ponts o nexes que ens permetin connectar-les i completar la informació de les unes amb la de les altres.
 • funcions, entenent que pot crear espais generals que pot trobar en totes les assignatures, com materials web, referències bibliogràfiques, congressos relacionats amb el tema de les assignatures, autors, recull dels missatges d’un debat, etc.

Competències que facilita de treballar

 • Capacitat de relacionar els continguts de les diferents assignatures d’un curs.
 • Capacitat de recollir ordenadament informació procedent de fonts variades.
 • Capacitat d'estructurar la informació a mesura que aconsegueix nous continguts.

Exemples a la xarxa

 • QUADERNSdigitals.net Blog que recull les experiències de docents i estudiants amb la creació de blogs en una assignatura universitària.

Valoració...

Avantatges que presenta

 • Permet que l’estudiant tingui, al final del curs o dels estudis, segons com es plantegi el quadern de bitàcola, una perspectiva general de tota la informació que haurà pogut recollir.
 • Permet que l’estudiant tingui un espai identificat on pugui trobar materials o referències.
 • Fa que sigui el mateix estudiant qui decideix l’estructura dels continguts, segons com li sigui més convenient o còmode de consultar. No treballa, doncs, amb una estructura predeterminada pel consultor.

Consideracions que cal tenir en compte

 • No sols es recomana aquest ús per a les aules de tutoria, sinó que qualsevol consultor pot proposar la creació d’un quadern de bitàcola de la seva assignatura.
 • El tutor o el consultor que obri la idea de l’elaboració del quadern pot proposar que es treballi en grups que construeixin el mateix blog, però que cada un s’encarregui d’un aspecte concret de l’estructura, que entre tots hagin consensuat dibuixar el blog.

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.