El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Què és un blog El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog

Principals elements del blog

Com podem saber que estem mirant un blog i no un altre tipus d'estructura, com un web, un wiki, etc?
Hi ha uns elements estàndard que ens permeten diferenciar-lo.
  • Títol i descriptor del blog: defineix l'àmbit temàtic i la intencionalitat del seu autor i delimita les línies de comunicació i interacció.
  • Identificació de l'autor: és una referència bibliogràfica de l'autor o els autors, que aporta credibilitat a les informacions i intencions del blog.
  • Selecció d'enllaços recomanats (blogroll) que completen i donen credibilitat al blog.
  • Els apunts o anotacions (posts): són aportacions al contingut (de l'autor i dels usuaris), ordenats en ordre cronològic invers.

A la vegada, cadascun d'aquests apunts conté:

  • títol,
  • cos (text, imatge, so o vídeo) amb enllaços d'hipertext,
  • una adreça permanent, la data i l'hora de l'apunt,
  • un sistema de redacció i publicació de comentaris afegits per altres lectors,
  • la signatura o referència per a identificar l'autor.
img23_8
Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.