El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola
Què és un blog El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog

Usos habituals en la xarxa

L'impacte de l'ús del blog s'ha anat intensificant especialment a partir de diferents esdeveniments socials de conseqüències rellevants com van ser els atemptats de l'11 de setembre a Nova York, el de l'11 de març a Madrid o el de Londres o la guerra d'Irak. En aquest sentit, ha anat prenent força com a mitjà de comunicació en l'anomenat periodisme ciutadà, ja que la informació que ofereixen és de primera mà i alternativa de la dels grans productors audiovisuals, oferint, a més a més, la possibilitat que els usuaris hi puguin interaccionar.
Els primers indicadors que es poden identificar amb el fenomen blog es van produir al llarg de la dècada dels 90. Si fins llavors ja eren habituals les pàgines personals, s'introdueixen dos elements que en faciliten l'evolució posterior: d'una banda, la facilitat en l'edició i publicació de les pàgines web, cada cop més gran i, de l'altra, l'actualització periòdica.
A les darreries dels anys noranta apareix el terme blog i des de llavors l'evolució ha estat imparable, passant de la publicació dels primers diaris en línia que explicaven experiències personals a la creació dels primers portals de blogs o les primeres eines per a editar i allotjar publicacions personals. Fou llavors quan inclogueren membres a la seva pròpia comunitat i es van anar perfeccionant fins a ser el mitjà tal i com el coneixem avui en dia, gràcies a les eines que en faciliten la producció.


Podríem destacar com a principals funcions del blog les dues següents.

  • Informar: tothom qui ho vulgui pot posar a l'abast de qualsevol usuari d'internet una o diverses informacions.La principal raó per la qual el blog s'ha convertit en un mitjà de comunicació tan estès en la xarxa és que l'usuari el pot crear, editar i publicar de manera senzilla i immediata.La senzillesa per a publicar des de qualsevol navegador, un manteniment que pot ser gratuït, i un públic potencialment mundial fan que el blog esdevingui un mitjà realment atractiu per a informar, i més si tenim en compte la immediatesa de la publicació de les informacions, documents, etc. A més a més, permet oferir informacions de primera mà o valoracions d'idees particulars, sense haver de passar per cap filtre previ, amb la qual cosa el nostre potencial com a creadors d'informació esdevé enorme.
  • Comunicar: el blog amplia les possibilitats comunicatives de la pàgina web, ja que facilita l'intercanvi de comentaris entre els usuaris i l'autor. El procés de comunicació i la seva immediatesa i contextualització afavoreixen el diàleg i l'intercanvi, tenint present que aquest diàleg és públic i, per tant, pot ser seguit "a l'ombra" per molts altres usuaris. El fet de publicar opinions personals i coneixements en un mitjà obert ens fa sentir una responsabilitat més gran sobre les informacions que es posen a l'abast de potencials lectors.
En el marc de la funció de comunicació podem identificar dues prestacions més específiques del blog: podem utilitzar-lo com a mitjà per a relacionar-nos amb altres persones i per a construir coneixement.
El blog ens permet establir relacions amb altres usuaris que tinguin interessos afins en el tema que explicita el blog, ja que el sistema de comentaris propi del blog facilita que s'estableixi aquest diàleg a partir de les diferents intervencions dels usuaris.
D'altra banda, si anem una mica més enllà, podem considerar que el blog, gràcies a aquesta possibilitat de diàleg entre usuaris, permet construir coneixement i gestionar-lo ja que, si bé pot ser que hi hagi una xerrada informal sobre el tema de referència, també pot ser que aquest diàleg que es construeix afegeixi o doni valor a la informació de base. De fet, són moltes les empreses que han anat adoptant aquest recurs amb aquesta finalitat de gestionar el coneixement.

Més...

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.