El concepte de blog Principals elements del blog Tipologies de blogs Usos habituals en la xarxa Característiques clau de la generalització de l’ús del blog
El blog com a eina per a compartir coneixement personal i de la xarxa El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats El blog com a eina per a mostrar fotografies El blog com a quadern de bitàcola

Vull fer un blog

Fer un blog no solament comporta entrar en una plataforma que ens ofereixi donar-nos d’alta i començar, sinó que implica, com qualsevol projecte, una interessant tasca de reflexió i planificació, que ha de tenir en compte tres dimensions:

 • Conceptual: quin tipus de blog vull desenvolupar, amb quin objectiu, qui hi participarà, etc.
 • De gestió: amb quina eina el puc desenvolupar.
 • Tècnica: on estarà allotjat, etc.

 

A l’hora de plantejar-nos el desenvolupament del blog us proposem com a guia seguir aquestes quatre fases que, a més, porten associades un conjunt de preguntes clau.

Anàlisi de la situació:

 • Per què ens plantegem utilitzar un blog? Què aporta a l’assignatura?
 • Quin ús educatiu concret hi volem donar? (vegeu els exemples descrits en els apartats anteriors).
 • Tenim en compte les consideracions i els avantatges que hem esmentat per a la utilització del blog?
 • Podem integrar-lo en el pla docent de manera harmònica? Està associat a objectius d’aprenentatge determinats i la seva duració temporal és adequada?
 • Coneixem altres exemples similars sobre la utilització educativa que ens interessa i els seus resultats?
 • Des del punt de vista tècnic, hem seleccionat una eina amb prestacions que donen suport al nostre ús educatiu? Coneixem el suport tècnic i metodològic que la institució ens ofereix per a implementar el blog?

Disseny del blog. Podem començar a dissenyar l’estructura del nostre blog tenint en compte els punts següents.

 • Els objectius: una vegada finalitzat el disseny del nostre blog, revisem-los; són coherents amb el pla docent?
 • Els continguts i la dinàmica de treball: tenim clara la metodologia amb la qual treballarem en el blog i hem seleccionat o agregat els continguts i els recursos necessaris?
 • Els participants: com els expliquem el funcionament del blog i els donem la informació necessària sobre l’activitat? Cal una guia d’aprenentatge? Com els motivem per a l’ús del blog?
 • Des del punt de vista tècnic, hem atribuït adequadament els drets d’editar/visualitzar la informació dels estudiants? El disseny i l’estructura del blog són atractius?
 • Hem comprovat que els espais i les eines del blog funcionen correctament? Recordeu que, com a responsables del blog, podeu fer proves i després esborrar el contingut de la prova.
 • Com ho avaluarem?

Implantació i seguiment de l’activitat amb el blog. Obrim el blog als estudiants, primeres entrades, primeres propostes, inici i experimentació. Tot i que la utilització del blog no sigui al principi de l’assignatura, us recomanem de presentar-lo durant les primeres sessions, juntament amb el pla docent. En relació amb el seguiment del blog, és important fer consultes diàries i, sobretot, fer servir el sistema RSS (rich site summary) que ofereixen aquestes eines i que ens permeten estar informats de les actualitzacions que es van produint en el blog per mitjà de missatges al correu personal o altres llocs web que triem. La utilització d’aquesta prestació facilitarà molt la tasca de seguiment.

 

 

Avaluació de l’activitat. Ens centrarem en l’avaluació del blog com a recurs en el marc de l’activitat. L’objectiu de l’avaluació serà buscar formes de millora, i hem d’intentar tenir una visió crítica i constructiva de la feina que hem iniciat, per a valorar si s’estan acomplint els objectius que ens havíem plantejat per al nostre blog i, per tant, si està aportant valor a la nostra assignatura, si els estudiants hi participen, les hores de feina que ens comporta a nosaltres com a generadors de continguts, si hem tingut incidències tècniques, si necessitem algun tipus de formació per a millorar les nostres destreses de gestió del blog, etc.

És molt important avaluar l’opinió dels estudiants sobre el funcionament del blog des del punt de vista pedagògic i tècnic (funcionament de l’eina), a ser possible mitjançant instruments desenvolupats amb aquest objectiu. Algunes de les preguntes de l’apartat Anàlisi de la situació poden servir com a indicadors per a l’avaluació de l’activitat.

Més...

 • Conceptes tècnics i de gestió que cal tenir presents:
 • Allotjament del blog en un servidor connectat a Internet.
 • Gestió de continguts (CMS, content management system) són eines informàtiques que ens permeten, sense saber llenguatges de programació, poden gestionar un espai web.

Principals eines de creació en la xarxa...

Aquí tenim un llistat de propostes des d’on es pot crear i allotjar un blog gratuïtament:

 • WordPress És una de les eines més utilitzades en programari lliure.
 • Blogger És capdavanter en la creació i popularització dels blogs.
 • Livejournal Una eina de blog força flexible i amb grans possibilitats
 • Blogia Indexa els blogs en espanyol que allotja.
 • Bitácoras Proporciona recursos per a crear i mantenir un blog, a més d’oferir un directori temàtic dels blogs que ofereix.

En català, cal tenir en compte els serveis de blogs de Vilaweb, Bitacoles.net, Blogat, La Comunitat i Catapings.

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.