Pensament creatiu Codi:  16.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament.
Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures del llibre d'Edward De Bono (El Pensamiento Creativo) i dels mòduls escrits especialment per dos creatius reconeguts (Marçal Moliné i Rafa Blasco), així com amb guia pràctica que donarà sentit a un objecte -que també hem inclòs com a innovació en els materials- i que vertebrarà tot el treball a l'aula.
 
Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu. 

Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, etc.).

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:
- Conèixer diferents formes de pensar sobre el pensament creatiu.
- Asumir que la creativitat no és un do reservat a uns escollits, sinó que és una capacitat que tots tenim i hem de treballar.
- Familiaritzar-nos amb les claus del pensament divergent i lateral.
- Aprendre a usar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.
- Aplicar el pensament creatiu a diferents àmbits de la comunicació.

Els objectius específics del mòdul Hemisferi Dret són els següents:
- Distingir les claus del procés del pensament creatiu.
- Reconèixer la importància del pensament deliberat per a la producció d'idees.
- Aprendre algunes de les tècniques i mètodes més habituals que fan servir els creatius en el seu exercici professional.
- Estimular la formació de criteri per a la valoració de les idees.
- Descobrir com pensen creativament professionals de diferents disciplines de la comunicació.

Els objectius específics del mòdul Hemisferi Esquerre són els següents:
- Descobrir com funciona el nostre cervell quan pensem creativament.
- Conèixer en profunditat les claus del brainstorming i dels mapes mentals.
- Prendre conciència de la importància de la lògica i la retòrica en el procés creatiu.
- Reflexionar sobre els coneixements aportats pels teòrics de la creativitat.

Els objectius específics de la guia pràcitca ¡Destapa la teva creativitat! són els següents:
- Exercitar algunes de les tècniques creatives estudiades per aconseguir cert grau d'automatisme.
- Conèixer nous mètodes, de la mà d'altres autors de referència en l'àmbit del pensament creatiu.
- Preparar la ment per estar receptiva a noves idees.
- Comprovar de forma evident que tots som creatius (quan ens proposem ser-ho).

Pel que fa a les competències que desenvoluparà l'estudiant en aquesta assignatura, destaquen:
- Capacitat de creativitat i innovació.
- Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge, automatizant tècniques creatives davant de qualsevol problema de comunicació.
- Capacitat per emprar diferents llenguatges (verbal, gràfic, musical, audiovisual).
- Capacitat d'idear, executar i avaluar projectes comunicatius, de manera creativa, en diferents suports.
- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat de lideratge.

Amunt

Llibre d'Edward De Bono, El Pensamiento Creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas

Mòdul 1: Hemisferi Dret
Rafa Blasco Lázaro
Introducció
1. Coneix els problemes. Evita les frustracions
2. Una definició de creativitat
3. La metodologia sense mètode
4. Hi ha límits en la creativitat?
5. Jo, jo i jo, o nosaltres, nosaltres, nosaltres
6. La formació del criteri
7. Jo creo, tu crees, ell crea. Nosaltres creem, vosaltres creeu, ells reben
8. Busca't la vida. Altres ho fan i els va bé
9. Sentim els creadors
10. El negoci del pensament, un negoci emocional

Mòdul 2: Hemisferi Esquerre
Marçal Moliné Golovart
Introducció
1. De la World Wide Web a la magdalena de Proust
2. Els mapes mentals
3. El brainstorming
4. La lògica i la retòrica
5. Com crear amb eficàcia elements de comunicació
6. La creativitat per a la innovació
7. Com treure suc a la intel·ligència per a crear

Guia pràctica: Destapa la teva creativitat!
Sílvia Sivera Bello
Introducció
1. El missatge és l'ampolla
2. Sang, sudor, llàgrimes i...
3. Els sentits de la creativitat
4. La lògica de la creativitat
5. Guilford i l'ampolla
6. A posar-se el barret!
7. De ventalls i mapes
8. Organització, organització
9. Per què li diuen ampolla...?
10. Deixa-la reposar
11. Ja ets el geni de la teva ampolla
(Paidós).

Amunt

Joc Houston (Pensament creatiu) Web
Fitness creatiu PDF
Penso de forma divergent, per tant existeixo XML
Penso de forma divergent, per tant existeixo DAISY
Penso de forma divergent, per tant existeixo EPUB 2.0
Penso de forma divergent, per tant existeixo MOBIPOCKET
Penso de forma divergent, per tant existeixo KARAOKE
Penso de forma divergent, per tant existeixo HTML5
Penso de forma divergent, per tant existeixo PDF
Vídeo 12. La teva planificació de calistènia mental Audiovisual
Vídeo 2. De què parlem quan parlem de creativitat? Audiovisual
Vídeo 11. L'atzar Audiovisual
Vídeo 9. Edward De Bono i el pensament lateral. Alternatives Audiovisual
Vídeo 15. Avaluació Audiovisual
Vídeo 10. Edward de Bono i el pensament lateral. La provocació Audiovisual
Vídeo 5. La personalitat creadora Audiovisual
Vídeo 14. Sis barrets per a pensar Audiovisual
Vídeo 8. Edward De Bono i el pensament lateral. Qüestionament Audiovisual
Vídeo 4. El pensament divergent Audiovisual
Vídeo 6. El procés creatiu Audiovisual
Vídeo 13. La creativitat en grup Audiovisual
Vídeo 3. L'einstellung i altres enemics de la creativitat Audiovisual
Vídeo 7. La motivació Audiovisual

Amunt

L'assignatura Pensament Creatiu es cursa amb un conjunt de materials didàctics i una eina de suport, que es lliuren als estudiants a l'inici del semestre:

- El llibre d'Edward De Bono El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas.

- Els mòduls didàctics Pensament creatiu. Dos hemisferis i una guia, escrits per Rafa Blasco, Marçal Moliné i Sílvia Sivera. Aquests materials es proporcionen en format paper i també són consultables en format web a través de l'espai de recursos de l'aula. De fet, la versió web és la més completa, donat que permet consultar de forma directa (via hipervincles i arxius incrustats) tots els documents gràfics i audiovisuals que exempliquen i enriqueixen els continguts.

- Una ampolla de vidre amb tap de suro, que serà la protagonista de tota la feina creativa que es treballarà a l'aula, ja sigui de manera invidual com col·lectiva.

En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari, el consultor facilitarà als estudiants material complementari, com textos i articles d'interès, actualització de la bibliografia, enllaços a material digital, etc.

Amunt