Competències TIC en Comunicació Codi:  16.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L´assignatura Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Comunicació, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l´adquisició de la competència pròpia de la UOC “Ús i aplicació de les TIC en l´àmbit acadèmic i professional”. Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.


L´assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d´un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de la Comunicació , es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau.

Amunt

Es recomana que curseu l´assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Comunicació. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d´aprenentatge a la resta d’assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d'una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques:

 
 • Cercar i localitzar informació a la xarxa.
 • Analitzar i tractar la informació multimèdia.
 • Presentar i difondre la informació multimèdia.
 • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Dominar les funcions bàsiques de tecnologia digital.
 • Planificar i gestionar un projecte virtual en grup.
 • Adquirir una actitud digital cívica.
 • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.

Amunt

L´assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l´adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l´èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l´àmbit de estudi.  

Continguts reflexius:
 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l´àmbit de l'estudi de Comunicació
 • La xarxa social
 • L'actitud digital
 Continguts metodològics:
 • Planificació i gestió de projectes virtuals
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació a la xarxa

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia
 • Cerca, anàlisi, tractament i presentació de la informació multimèdia

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Guia metodologia de creació col·laborativa de vídeo Web
Guia metodològica per a la creació col·laborativa de projectes audiovisuals Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Orientacions sobre els debats virtuals XML
Orientacions sobre els debats virtuals DAISY
Orientacions sobre els debats virtuals EPUB 2.0
Orientacions sobre els debats virtuals MOBIPOCKET
Orientacions sobre els debats virtuals KARAOKE
Orientacions sobre els debats virtuals HTML5
Orientacions sobre els debats virtuals PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web

Amunt