Introducció a la comunicació audiovisual Codi:  16.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura suposa una primera presa de contacte  amb l'entorn audiovisual, i més concretament amb el que anomenem  cultura de l'audiovisual. És una bona introducció  que es planteja com una visió panoràmica

 


L'assignatura és un recorregut històric i apassionat per la voluntat i la capacitat humana per a l'intercanvi de símbols, un des seus trets distintius com a ésser racional. La creació de llenguatges o atributs simbòlics ha estat una constant i permet establir multitud de paral·lelismes entre el llenguatge audiovisual tal i com el coneixem amb el que podríem anomenar una proto-comunicació audiovisual. Una autèntica antropologia audiovisual.

 

 

Amunt

Amb l'estudi dels materials didàctics d'aquesta assignatura, es pretén que l'estudiant assoleixi els objectius següents:

Adquirir una visió panoràmica de les diverses manifestacions de la comunicació audiovisual al llarg de la història, fins arribar a la cultura audiovisual característica de la societat de masses.

Aprendre a descodificar els fenòmens contemporanis de la comunicació audiovisual en el context de la història de la cultura.

Conèixer els debats centrals en torn als mitjans de masses.

Analitzar obres audiovisuals rellevants.

Reflexionar sobre el present de l'anomenada cultura audiovisual i sobre els horitzons de la societat de la informació en un món global.Competències

 

Competències transversals

 

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d'anàlisi crítica e interpretació de l'entorn.

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic.

 

Competències específiques


Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual.

Amunt

Mòdul 1. L'arbre de la comunicació

- Les arrels de la comunicació audiovisual

- L'animal humà i la cultura

- El triomf de la ment simbòlica

 

Mòdul 2. Els relats comunicatius

- Codis religiosos

- Amor i mort

- Guerra i poder

- Els relats eterns

 

Mòdul 3. Els mitjans que van fer de mitjancers

- La parla i l'escriptura

- L'imprès

- La pintura

- Les tres dimensions

 

Mòdul 4. Cultura de masses: la televisió

- El cinema i la ràdio

- La televisió: el mitjà total

- La ficció: el telefilm

 

Mòdul 5. Societat global: comunicació i espectacle

- La televisió, protagonista

- Informació i espectacle

- Televisió i cultura global

- Imatges contra lletra impresa

- El món en xarxa

 

 

Amunt

Del mesurament d'audiències al big data XML
Del mesurament d'audiències al big data DAISY
Del mesurament d'audiències al big data EPUB 2.0
Del mesurament d'audiències al big data MOBIPOCKET
Del mesurament d'audiències al big data KARAOKE
Del mesurament d'audiències al big data HTML5
Del mesurament d'audiències al big data PDF
Entrevista a Head of new projects de TV Audiovisual
Entrevista sobre la situació del sector cinematogràfic a Espanya - Europa - Internacional Audiovisual
La indústria cinematogràfica XML
La indústria cinematogràfica DAISY
La indústria cinematogràfica EPUB 2.0
La indústria cinematogràfica MOBIPOCKET
La indústria cinematogràfica KARAOKE
La indústria cinematogràfica HTML5
La indústria cinematogràfica PDF
La indústria de la televisió XML
La indústria de la televisió DAISY
La indústria de la televisió EPUB 2.0
La indústria de la televisió MOBIPOCKET
La indústria de la televisió KARAOKE
La indústria de la televisió HTML5
La indústria de la televisió PDF
La revolució OTT XML
La revolució OTT DAISY
La revolució OTT EPUB 2.0
La revolució OTT MOBIPOCKET
La revolució OTT KARAOKE
La revolució OTT HTML5
La revolució OTT PDF
Entrevista programador TV Audiovisual
Entrevista al Country Manager de Kinepolis Spain Audiovisual
Entrevista al productor i distribuïdor de BTeam Audiovisual

Amunt