Expressió oral i escrita Codi:  16.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Expressió oral i escrita apropa els secrets de la retòrica clàssica i els adapta per tal que siguin útils als futurs comunicadors del segle XXI. En aquesta asignatura els estudiants coneixeran els conceptes teòrics que ajuden a millorar l'escriptura i els que ajuden a millorar una comunicació pública de carácter oral. Per tant, l'objecte d'estudi se situa en la comunicació verbal i la comunicació no verbal.

Amunt

Competències 

Capacitat de comunicació interpersonal
Capacitat de counicar de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
Capacitat per traduir el missatge que cal comunicar en un missatge persuasiu
Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

Amunt

I. RETÒRICA CLÀSSICA

1. La retòrica dels sofistes (Protàgores, Gòrgies, Isòcrates i Antifont)

2. Plató contra els sofistes

3. La retòrica aristotélica

 

II. LA RETÒRICA COM A PROCÉS

1. El procés IDEF

2. Les fases de la retòrica

3. Invenció

4. Disposició

5. Elocució

 

III. ORATÒRIA

1. Memòria

2. Pronunciació

3. Principis de comunicació no verbal

Amunt

Amunt