Gestió de continguts Codi:  16.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El terme 'gestió de continguts' s'utilitza en contextos i amb interpretacions diverses. Això ve donat perquè amb la digitalització de la informació, qualsevol tractament de les dades acaba implicant alguna gestió de continguts. A través d'un cas pràctic audiovisual, centrat en La Vanguardia, es farà un itinerari sobre els diferents aspectes que la gestió de continguts té en una empresa que fa de la creació, publicació i gestió de la informació el seu negoci.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura Competències TIC en informació i documentació.

Amunt

L'assignatura dóna una visió global del terme, de les tecnologies i processos que implica, així com el canvi de rols que significa en el món dels informadors i documentalistes. El material inclou un cas d'estudi audiovisual i unes lectures obligatòries que permetran reflexionar i entendre molts dels aspectes i implicacions de la gestió de continguts en una societat digitalitzada.

Les competències que s'han de desenvolupar són:

 

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i profesional
 • Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte així com dels mitjans tècnics implicats
 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

Amunt

 Els continguts de l'assignatura tractaran els següents temes:

 • Una necessitat del segle XXI?
  • Implicacions de la digitalització
  • La memòria del periodisme
 • Canvis en els rols professionals
  • L'edició en paper
  • El servei de documentació
 • La publicació a internet
  • La publicació online
  • Hemeroteca online
 • Eines i tecnologies
  • Gestió de continguts i SEO
  • XML i la gestió de continguts
  • Eines de software lliure
 • Reptes de futur

El material està integrat per un recull d'articles i l'estudi de cas audiovisual sobre la gestió de continguts a La Vanguardia.

Amunt

La gestió de continguts en un mitjà de comunicació. Estudi de cas de La Vanguardia PDF
Marca personal Audiovisual
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials XML
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials DAISY
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials EPUB 2.0
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials MOBIPOCKET
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials KARAOKE
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials HTML5
Producció i explotació de continguts en els mitjans socials PDF

Amunt