Guió audiovisual Codi:  16.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Guió audiovisual, en el conjunt del pla d'estudis de Comunicació audiovisual, pretén establir les bases teòriques i conceptuals sobre les que es desenvolupa la tasca de creació i producció de guions audiovisuals, així com proporcionar les eines i pautes metodològiques pràctiques necessàries per al desenvolupament i redacció acurada de guions audiovisuals en formats ja professionals.

El guió ha deixat de ser un artefacte específic i purament cinematogràfic per a transmutar-se per mitjà de tot tipus de formats, gèneres i suports: les sèries televisives, els espots, els clips musicals o els videojocs... Tots aquests productes, encara que de diferent i fins i tot contradictòria categoria narrativa, continuen depenent en gran part dels establerts i recurrents cànons (estètics, estructurals i metodològics) de l'anomenat guió cinematogràfic entès a la manera clàssica.

L'assignatura de Guió Audiovisual es recolza prioritàriament en tota una sèrie de lectures i visionats per mitjà dels quals es reflexionarà de la mateixa manera sobre el que són realment les pràctiques més habituals de l'ofici amb vista al mercat, els formats més estesos, les particularitats de cada gènere, les principals aportacions bibliogràfiques que hi ha sobre el tema o, fins i tot, els problemes conceptuals, ètics i estètics que la pràctica professional d'aquesta disciplina comporta. En definitiva, la nostra intenció no és una altra que la de fer entendre als estudiants que les "armes" que tot guionista utilitza, sigui quin sigui el format, mitjà o gènere per al qual treballi, passen per la correcta aplicació d'unes eines que, enteses com a tècnica, metodologia o simple convenció gremial, són comunes i intercanviables. L'estudiant ha d'entendre que la correcta adequació del seu talent i creativitat a la realitat de l'"ofici" ha de ser gestionada sobre la base d'unes pràctiques i disciplines professionals que no per conjunturals resulten aleatòries. Aquest curs ha de ser entès sobretot com un rigorós àmbit d'experimentació i reflexió per al desenvolupament d'aquestes capacitats creatives que l'estudiant pretén explotar amb vista al mercat laboral. Capacitats que han de ser adequadament potenciades i reorientades en el futur pel mateix estudiant des de la perspectiva d'un autodidactisme tan sistemàtic com perseverant.

Amunt

Objectius generals
 • Establir les bases teòriques i conceptuals sobre les que es desenvolupa la tasca de producció de guions audiovisuals.
 • Reflexionar sobre els elements dramàtics essencials per a la redacció de guions audiovisuals.
 • Aprofundir en els recursos bàsics que estructuren el plantejament d'una història i les seves fòrmules dramàtiques.
 • Proporcionar les bases metodològiques per a la creació de personatges cinematogràfics.
 • Exposar i valorar les diferents tipologies i estàndars estructurals existens de guió audiovisual.
 • Proporcionar eines pràctiques i pautes útils per a la tasca de creació i producció de guions audiovisuals. 
Objectius específics
 
Guió Audiovisual: cinema
 
Capítol 1: Narrar amb imatges
 • Establir les bases teòriques i conceptuals sobre les quals descansa aquesta particular eina de la narrativa audiovisual que hem denominat guió.
 • Reflexionar sobre les bases estètiques del guió cinematogràfic.
 • Exposar i valorar la potencialitat sonora del llenguatge cinematogràfic aplicat a la creació de guions.
 • Exposar de manera introductòria els principis teòrics del procés de dramatització.
Capítol 2: Trames
 • Reflexionar sobre l'essència dramàtica: el conflicte.
 • Analitzar diferents patrons dramàtics.
 • Reflexionar sobre la potencialitat del gènere com a recurs creatiu.
 Capítol 3: Personatges
 • Proporcionar les bases per a la creació de personatges cinematogràfics.
 • Analitzar l'evolució dramàtica dels personatges.
 • Proposar els recursos necessaris per a la creació i reflexió sobre els personatges secundaris
Capítols 4 i 5: Dramatització i Unitats menors
 • Analitzar els conceptes bàsics de tota dramatització.
 • Exposar i valorar les diferents tipologies estructurals de guions.
 • Reconèixer els recursos que intervenen en el procés de creació de l'estructura ternària.
 • Aprofundir en els recursos bàsics que estructuren el plantejament, nus i desenllaç d'una història i les seves fórmules dramàtiques.
 • Proporcionar eines útils per a la reflexió i redacció de guions cinematogràfics.
 • Reflexionar sobre les microesctructures de tot guió

Capítol 6: Desenvolupament del guió i format definitiu

 • Establir un model de desenvolupament per a l'escriptura de guions.
 • Proporcionar les eines bàsiques del format de guió.

 

Guió Televisiu

 Mòduls 1 i 2. Guió de televisió i La dramatització de la realitat

 • Mostrar a l'estudiant les principals estratègies utilitzades en les narracions per a televisió, concretament, en la ficció seriada i la telerrealitat.
 • Reflexionar sobre els modes en què aqeustes estratègies venen d'altres mitjans (cinema, documental, teatre) i són adaptats al mitjà televisiu
 • Reflexionar sobre els modes en què les formes de consum específics de la televisió determinen l'estructura dels continguts
 • Reflexionar sobre els condicionaments industrials i econòmics a què es veu sotmès tot producte audiovisual

Amunt

1. Guió Audiovisual: cinema

Capítol 1. Narrar amb imatges

Capítol 2. Trames

Capítol 3. Personatges

Capítol 4. Dramatizació

Capítol 5. Unitats menors

Capítol 6. Desenvolupament de guió i format definitiu

 

2. Guió televisiu

Mòdul 1: Guió de televisió

1. Guió de cinema, guió de televisió

2. Series dramàtiques

3. Comèdia de situació

4. Format de la comèdia de situació

5. Més enllà de la televisió: mobisodis, webisodis

Mòdul 2: La dramatització de la realitat

1. Programes informatius

2. Programes d'entreteniment

3. Guionitzar la realitat

Amunt

Guió audiovisual XML
Guió audiovisual DAISY
Guió audiovisual EPUB 2.0
Guió audiovisual MOBIPOCKET
Guió audiovisual KARAOKE
Guió audiovisual XML
Guió audiovisual HTML5
Guió audiovisual PDF
Guió audiovisual OAI-MPH
El viatje de l'heroi Audiovisual
Els personatges Audiovisual
Estructura dramàtica Audiovisual

Amunt

Per a poder treballar conceptes i il·lustrar algunes estratègies de guió hi ha penjats a l'aula clips audiovisuals que permeten a l'estudiant fer ús d'un material de suport dels textes proposats.

Amunt