Narrativa audiovisual Codi:  16.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'univers de la narració abraça tot allò que podem arribar a comprendre. Des que l'ésser humà pot considerar-se com a tal, la seva forma de transmissió de coneixement bàsica ha estat la narració. Els cada vegada més ràpids i notables avenços tècnics no han fet més que  obrir portes (en ocasions provocant considerables crisis) a l'acte de la narració.
El llenguatge verbal i el pensament visual, associat a la imatge manufacturada o tecnològica, han caminat de la mà al llarg del segle XX, i en una convergència que, sense lloc a dubtes, s'ha perllongat al llarg del segle en el què hem entrat, ha creat noves formes de narració amb diferents i cada cop més sofisticats propòsits cognitius, educatius o simplement lúdics. Els denominats mitjans audiovisuals, per tant, ocupen avui un lloc central en la cultura de la narració contemporània.
Els materials que composen l'assignatura Narrativa audiovisual han estat plantejats com una completa guia de viatge pels frondosos camins de la narració. El punt de sortida conceptual és, com ja hem assenyalat, que les estructures narratives són arreu i en tots els àmbits del coneixement i de la cultura. La tècnica (i de forma preferent l'audiovisual) no ha fet més que estendre els límits possibles del fet d'explicar històries.

Amunt

Objectius generals        

Conèixer els diferents enfocaments conceptuals de l'estudi de la narració en general i de la narració audiovisual en particular.
Aprendre a avaluar les oportunitats que per als consumidors i productors de mitjans de comunicació suposa un coneixement profund de la narració.
Repensar la narració en el context dels mitjans de comunicació tradicionals.
Reflexionar sobre les oportunitats que en el camp de la narració ofereixen els nous mitjans.

Objectius específics per mòdul


Objectius mòdul 1:  El relat i la narració


Introduir l'estudi de la narració i el concepte de narrativa i les seves acepcions.
Introduir la dicotomia conceptual història vs trama.
Reconèixer el text narratiu com un sistema estructurat i reconèixer els agents que intervenen en la seva construcció.
Conèixer les figures del narrador i el narratari i familiaritzar-se amb el concepte de focalització.
Conèixer i aprofundir en el concepte de diègesi.

Objectius mòdul 2: Del discurs narratiu a la narrativa audiovisual: Conceptes i teories

Estudiar la narració com un procès de comunicació.
Contemplar les diferents opcions metodològiques d'anàlisi del text narratiu.
Entendre l'audiovisual com una forma d'expressió narrativa.

Objectius mòdul 3:  La narració cinematogràfica

Aprofundir en els criteris d'anàlisi de l'audiovisual com a forma narrativa.
Estudiar les diferents formes que la narració ha adoptat en el cinema.

Objectius mòdul 4: Variacions i declius: Noves formes en la narració audiovisual

Entendre la televisió com un mitjà amb una forma autònoma de narració.
Introduir el debat sobre el lloc de les noves imatges en el territori de la narració.
Reflexionar sobre la possibilitat de la narració interactiva i les crisis que aquesta suposa.

Amunt

Mòdul 1. El relat i la narració


- La narració
- La construcció del text narratiu
- La diègesi i els eixos de la narració

Mòdul 2. Del discurs narratiu a la narrativa audiovisual: Conceptes i teories


- Anàlisi del relat
- La narrativa audiovisual

Mòdul 3. La narració cinematogràfica


- Narració i comunicació narrativa en el cinema
- Els modes històrics de la narració cinematogràfica

Mòdul 4. Variacions i declius: Noves formes en la narració audiovisual


- La narració televisiva
- L'ocàs de la narració: Cinema de l'excès i videoclip
- Més enllà de la narrativa audiovisual: Relat i interactivitat

Amunt

Narrativa audiovisual XML
Narrativa audiovisual DAISY
Narrativa audiovisual EPUB 2.0
Narrativa audiovisual MOBIPOCKET
Narrativa audiovisual KARAOKE
Narrativa audiovisual HTML5
Narrativa audiovisual PDF
Narrativa Audiovisual. Entrevista a Jonathan Romney Audiovisual
Narrativa audiovisual. Entrevista a Flavia Company Audiovisual
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms XML
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms DAISY
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms EPUB 2.0
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms MOBIPOCKET
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms HTML5
Dissenyant experiències narratives en entorns reals: el cas dels Escape Rooms PDF
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia XML
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia DAISY
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia EPUB 2.0
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia MOBIPOCKET
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia KARAOKE
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia HTML5
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia PDF
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" XML
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" DAISY
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" EPUB 2.0
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" MOBIPOCKET
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" HTML5
Storytelling digital: recursos narratius. Estudi de casos "Titanic Real Time" i "Todo está bien" PDF

Amunt

En cada mòdul hi ha bibliografia complementària de lectura obligatòria i també existeix una bibliografia
recomanada que permet d'aprofundir en els temes tractats en l'assignatura.


Al material didàctic s'inclouen propostes de reflexió i activitats opcionals que permeten que l'estudiant
s'interrogui sobre qu¿estions de fons dels continguts. Així també, els enllaços a exemples concrets que hi ha
al material han d'ajudar a l'estudiant no només a assolir la matèria sinó a pensar de manera crítica sobre els
diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt