Tecnologia dels mitjans audiovisuals Codi:  16.529    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tot i que és indubtable que els desenvolupaments tecnològics del s. XIX van possibilitar l'evolució dels mitjans d'expressió i comunicació audiovisual i que la tecnologia n'ha estat i és una part essencial, en el context audiovisual el factor tecnològic sol ser vist des d'una certa distància. Certament, la complexitat tècnica dels diferents sistemes que permeten la captació, processament i reproducció de la informació audiovisual ha provocat un doble efecte d'atracció i rebuig entre molts afeccionats i professionals i ha conduït a una clara especialització de les funcions de caire més directament tecnològic.

 Si volem entendre els fenòmens i els productes audiovisuals en la seva totalitat és imprescindible conèixer quins són els principals sistemes tecnològics i les tècniques que s'apliquen a la producció audiovisual, mirant de combinar el rigor necessari amb la claredat, des d'una perspectiva eminentment pràctica.

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una relació molt directa amb l'assignatura troncal Producció audiovisual, així com amb diverses assignatures optatives de caràcter pràctic, com Teoria i pràctica del muntatge audiovisual, Tècniques de producció multimèdia o Disseny i creació en so digital. D'altra banda, la relació entre els recursos tecnològics i la indústria audiovisual estableixen també punts de contacte entre aquesta assignatura i d'altres com les troncals Estructura del sistema audiovisual o Gestió d'una empresa audiovisual.

Amunt

Amb l'estudi dels materials didàctics d'aquesta assignatura, es pretén que l'estudiant assoleixi els objectius següents:

 • Conèixer els principals fonaments de la tecnologia de captació, tractament i reproducció d'imatge i so.
 • Comprendre l'aplicació de la tecnologia al camp de la producció i la difusió audiovisual.
 • Analitzar i comprendre les possibilitats de les noves tecnologies audiovisuals en l'era digital

Amunt

1.       Principis de tecnologia audiovisual

 • La percepció de la imatge
 • La percepció del so
 • Principis tecnològics de la televisió
 • Principis del so analògic i digital
 • Principis d'òptica
 • La càmara de vídeo
 • La captació del so

 

2.       Tecnologia de la producció audiovisual

 • Sistemes d'enregistrament de la imatge
 • Sistemes d'enregistrament del so
 • La il·luminació
 • Els estudis
 • La producció de programes de televisió
 • La producció de programes de ràdio
 • L'edició de programes.
 • CD's i DVD's
 • Elements de visualització i escolta de programes

 

3.       Tecnologia de la difusió

 • La transmissió de televisió
 • La transmissió de ràdio
 • La producció i difusió de continguts audiovisuals per Internet (banda estreta)

 

4.       Noves tecnologies dels productes audiovisuals

 • Noves tecnologies aplicades a la difusió de televisió
 • La televisió interactiva
 • Publicació i difusió de continguts audiovisuals per Internet (banda ampla) i per sistemes de cable.

Amunt

Fonaments de tecnologia audiovisual Web

Amunt

Els materials de l''assignatura  Tecnologia del mitjans audiovisuals han estat coordinats per Pere Vila i José Martínez Abadía, essent coautors, entre d'altres, Jordi Arqués, Ramon Millà, Natàlia Prats, Ramon Sangrà i Alba Vila, a més dels mateixos coordinadors. Els materials es presenten en format web i el seu principal objectiu és el d'assentar d'una forma didàctica però exhaustiva els principals conceptes i aplicacions de la tecnologia audiovisual.

L'estiu de 2007 el consultor de l'assignatura, Cinto Niqui, ha redactat una actualització d'algunes parts de la matèria, per tal de complementar el temari principal.

Amunt