Tècniques de redacció periodística Codi:  16.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tècniques de redacció periodística és una de les assignatures que proporciona la base més important per a qualsevol professional: saber redactar per als diferents mitjans de comunicació de forma concisa, correcta i amb estil periodístic. En aquesta assignatura s'analitzen les claus de la redacció periodística, l'estructura d'un text informatiu, els gèneres periodístics i les tècniques i llenguatges necessaris per a la redacció segons cada mitjà (premsa, ràdio i televisió).


Amunt

Objectius


  • Aplicar els principis deontològics en la producció de textos periodístics.

  • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració d'una informació.

  • Ser capaç de redactar i distingir els estils i gèneres periodístics.

  • Aprendre a valorar la informació i a saber manejar les fonts periodístiques.

  • Interpretar l'actualitat amb criteris periodístics.

  • Seleccionar enfocaments més atractius per a l'audiència.Competències 


  • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

  • Que l'alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

  •  Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius.

Amunt

1 La redacció com a base del periodisme

La claus de el bon periodisme

L'estil periodístic

Audiències


2 La informació davant els gèneres: saber triar

Estructura de la notícia

el reportatge

l'entrevista

la crònica

Opinió i editorial


3 Cada mig, un llenguatge

Tècniques per a premsa i revistes

Tècniques per ràdio: informatius i entreteniment

Tècniques per a televisió: informatius i magazine

Tècniques per a Internet i xarxes socials


Amunt

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt